استفاده از تلگرام ؛ اینستاگرام و واتساپ در مدارس ایران ممنوع شد

0
672
تلگرام
استفاده از تلگرام ؛ اینستاگرام و واتساپ در مدارس ایران ممنوع شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۲۸-استفاده از تلگرام ؛ اینستاگرام و واتساپ در مدارس ایران ممنوع شد

وزیر آموزش وپرورش دولت حسن روحانی با بخشنامه ای این طرح را اجرایی دانست و هشدار داد :
درصورت اینکه درمدارس از این نرم افزارها استفاده شود دانش آموزان تحت پیگیرد قانونی قرارخواهند گرفت.
همچنین اعلام کرد که فضای مجازی بسیار خطرناک است.
شایان ذکر است که تفتیش عقاید بخشی از فشارهایی است که درکل جامعه ایران حاکم می باشد ؛ اما این اعمال فشار بخصوص در دانشگاه ها ومدارس ایران ضریب می خورد .
ازسویی ارگانهای امنیتی در مراکز آموزشی چمبره انداخته اند و روزانه دانشجویان و دانش آموزان را تحت فشار وتهدید قرار میدهند
دردانشگاه ها حضور ارگانهایی مانند :
حراست
کمیته های انظباطی
بسیج
تفتیش عقیده می کنند .
درمدارس نیز ارگانهای وابسته به حکومت مانند :
امور تربیتی
بسیج مدارس
فضای مدارس را امنیتی کرده اند .
الان هم با ممنوع کردن دانش آموزان ازاستفاده ازفضای مجازی تفتیش عقیده می کنند.
اما آنچه که حائزاهمیت است :
ترس ووحشت نظام از گسترش اعتراضات دانش آموزان و دانشجویان می باشد که بعنوان قشر آگاه وجوان این جامعه تهدیدی جدی برای براندازی و تغییر نظام هستند .
درقیام های سراسری و اعتراضات گسترده دیماه این مهم بخوبی خودش را نشان داد که نیروی جوان وپیشتاز جامعه ایران خواهان یک دولت وحکومت نوین و نوگرا و آزادی طلب است و جامعه ای آزاد وعاری ازهرگونه تبعیض و اعمال خشونت و اعمال نظر و انحصارطلب می خواهد.

استفاده از تلگرام ؛ اینستاگرام و واتساپ در مدارس ایران ممنوع شد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید