استعفای دسته جمعی کارکنان آموزش وپرورش «نورآباد »لرستان

0
490
استعفای دسته جمعی
استعفای دسته جمعی کارکنان آموزش وپرورش «نورآباد »لرستان

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۵-استعفای دسته جمعی کارکنان آموزش وپرورش «نورآباد »لرستان

کارکنان آموزش وپرورش «نورآباد »لرستان

به مدیر کل محترم
در متن این استعفا نامه آمده است:
امضاکنندگان زیر ازکارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان نورآباد می باشیم و درپایان سال ۹۷ منتظر پرداخت اضافه کار خود بودیم که متاسفانه محقق نشده است
درصورت پرداخت نشدن اضافه کار سال ۹۷ از کارکردن در اداره امتناع و استعفای دسته جمعی خودرا اعلام می داریم.

مراتب جهت اطلاع به حضور ارسال میگردد.

تاکنون بارها درشهرهای مختلف کشور کارکنان آموزش و پرورش مبادرت به استعفای جمعی کرده اند!

پرسنل آموزش و پرورش دلفان

اعتصاب معلمان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید