استاد فلسفه دانشگاه تهران: تو این ملت را به خاک سیاه نشاندی!

0
919

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۸-استاد فلسفه دانشگاه تهران:تو این ملت را به خاک سیاه نشاندی!

استاد فلسفه دانشگاه تهران:تو این ملت را به خاک سیاه نشاندی!
حرف من اینه درماثر فرهنگی ما
تو ماثر تاریخی ما
مایک ثنویت حکومت دینی و عرفی نداریم
کسانی که این ثنویت را تحت تاثیر زمانه اسیرش شدن چکار میکنن وقتی امر دینی دربرابر امر عرفی قرار می گیره ما را ازظرفیت تمدنی امر عرفی تهی کردند ودچار بحران شدیم
امروز جمهوری اسلامی وبه تبع آن جامعه ما دچار بحران است
ما بحران داریم
یک موقع شما یک علمی دارید به نام مدیریت بحث برسر اینه که شما یک بحران دارید به نام ترافیک به نام زلزله باید این راحل کنید یا ه؟
می رویم ببینم عرف چکارکرده ؛ببینیم جهانیان چکار کردند یک ظرفیت است
وقتی گفتی مدیریت اسلامی گند زدی به تمام تجربه بشری حالا خودت می خوای با ۴تا حدیث و روایت به بحران اب جواب بدی به بحران لایه اوزن جواب بدی به بحران محیط زیست جواب بدی خوب نمی تونی
تو؛ این ملت راو این فرهنگ را با این ثنویت سازی از عرف تهی کردی

مسائل حقوقی؛ حقوقی جهان داره چکار میکنه بریم استفاده کنیم نمی گم حتما بپذیریم
وقتی ابن سینا گفت فلسفه گفت: فسلفه اسلامی نه ؟ گفت : حکمت و جهان گشوده بود از آنچه که جهان عرضه کرد بهره برد و یک تمدن غنی ساخت اما تو با این فرمالیسم ات با این ثنویت عرفی واسلامی حکومت اسلامی غیر اسلامی مدیریت اسلامی غیر اسلامی تو عرف را ازشرع جدا کردی !

خروش آذر

لذا ظرفیت تمدنی را از این ملت گرفتی و این ملت را به خاک سیاه نشاندی و از فرهنگ جهانی عرفی جدا کردی !
مسلمانان وشیعیان را از فرهنگ عرفی جدا کردی حرف من این است!

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید