یک استادنمادانشجویان دانشگاه تهران را تهدید امنیتی کرده و آنان را اخلالگرخطاب کرد

0
492
استادنماها دانشجویان دانشگاه تهران
استادنماها دانشجویان دانشگاه تهران راتهدیدامنیتی کرده و آنان رااخلالگرخطاب کردند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۷-استاد نماها دانشجویان دانشگاه تهران را تهدید امنیتی کرده و آنان را اخلالگرخطاب کردند

استاد نماها دانشجویان دانشگاه تهران را تهدید امنیتی کرده و آنان را اخلالگرخطاب کردند
درروز ۶ اسفند ۹۷ درکلاس درس ابراهیم فیاض؛ که استاد گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی می باشد دانشجویان درخواست داشتند که استاد طرح درس اش را ارائه دهد اما این فرد دانشجویان را تهدید امنیتی کرده و آنان را از کلاس اخراج کرد.
و دانشجویانی راکه فعال صنفی نیز بودند اخلالگر و فتنه گر خواند و آنان را به کمیته انظباطی و پرونده سازی تهدید کرد.این مواردنشان دهند وابستگی برخی از این استاد به هرم قدرت می باشد که با دست باز دانشجویان را تهدید می کنند آنها با مارک زدن به دانشجویان درتلاش هستند که صدای اعتراض دانشجویان راخاموش کنند .

تظاهرات دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید