استاددانشگاه جندی شاپوراهواز گفت:باید نگران بودوقطعامناطقی راآب فراخواهدگرفت

0
408
استاددانشگاه جندی شاپوراهواز
استاددانشگاه جندی شاپوراهواز گفت:باید نگران بودوقطعامناطقی راآب فراخواهدگرفت

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۱۱-استاددانشگاه جندی شاپوراهواز گفت:باید نگران بودوقطعامناطقی راآب فراخواهدگرفت

استاددانشگاه جندی شاپوراهواز گفت:باید نگران بودوقطعامناطقی راآب فراخواهدگرفت
مهدی قمشی از اعضای هیات علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز گفت:
اگر بارش‌های امروز و فردا در سطح استان زیاد باشد، باید نگران بود و قطعا مناطقی را آب فرا خواهد گرفت زیرا میزان بارش‌ها قابل کنترل نیست. متاسفانه در سال‌های گذشته شرایط خشکسالی استان باعث شده تا آبراه‌های خوزستان از نظر گذر سیلاب با مشکل مواجه شوند و رودخانه‌های کرخه، کارون و دز مانند گذشته کشش گذردهی دبی‌های بالا را ندارند.

رییس دانشگاه گلستان

قمشی عنوان کرد: برای مثال رودخانه کارون در زمانی به راحتی دبی ۴ تا۵ هزار متر مکعب بر ثانیه را از خود عبور می‌داد اما اکنون برای عبور ۳ هزار متر مکعبی باید نگران شرایط باشیم و این نگرانی نیز بجا است زیرا کشش گذردهی رودخانه ها پایین آمده است.این استاد دانشگاه بیان کرد: با توجه به اعمال مدیریت در بحث خروجی آب از سدها، اگر اتفاق و یا آبگرفتگی در حوضه کارون بزرگ رخ می‌دهد ناشی از تجاوز به حریم رودخانه و یا اشکالاتی در سیل‌بندها است.قمشی گفت: آب میان حوضه‌ای که (بارش‌های اخیر) وارد مجاری شود، ایجاد نگرانی خواهد کرد.

نتیجه چهل سال غارت و چپاول مردم ایران و ازبین بردن حرث و نسل آنان

سیل محصول غارت سپاه پاسداران است

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید