استاددانشگاه تهران: من حرفی برای گفتن ندارم؛مقابل شماهرچی نوشتم را پاره میکنم

0
845

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۸-استاد دانشگاه تهران: من حرفی برای گفتن ندارم؛مقابل شماهرچی نوشتم را پاره میکنم

استاد دانشگاه تهران: من حرفی برای گفتن ندارم؛مقابل شماهرچی نوشتم را پاره میکنم

مجید حسینی استاد دانشگاه تهران و عضو هئیت علمی دانشگاه دریک سخنرانی در سیستان متن سخنرانی اش را پاره کرد و گفت: اینجا مصداق تبعیض است و من حرفی برای گفتن ندارم. متن سخنان مجید حسینی:
من اومده بودم اینجا درسیستان از تبعیض بگم

ولی دیدم اینجا مصداق تبعیضه ولی من حرفی برای گفتن ندارم من حرفی برای سخنرانی ندارم تک تک چشمهایی که اینجانشسته اند مصداق تبعیض ان وقتی امروز رفتم به همت آباد توی مدرسه ای که ۱۸۰۰تا دانش آموز داره و فقط سالی یک میلیون تومان بیشتر بهش میدن توی مدرسه ای که هیچ کدام از دانش آموزانش کفش ندارن
من حرفی برای گفتن ندارم من مقابل شماهرچی نوشتم را پاره میکنم من برای شما حرف نمی زنم من چی دارم که برای شما بگم
من اینجا می ایستم تک تک شما حرف خواهید زد و من صدای شما را تا اونجایی که می تونیم می رسونم

مجیدحسینی استاد دانشگاه تهران در سخنرانی های خودنسبت به مشکلات عدیده آموزش وتبعیض در آموزش و پرورش و دانشگاه ها همواره اذعان کرده است

خوانش دانشجو

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید