اسامی تمام دانشجویان پرونده‌دارقیام دیماه ۹۶ دراختیار دادستانی قرارگرفت

0
553
اسامی تمام دانشجویان
اسامی تمام دانشجویان پرونده‌دار در اختیار دادستانی قرار گرفت

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۶-اسامی تمام دانشجویان پرونده‌دار در اختیار دادستانی قرار گرفت

روز شنبه۱۶ تیر۹۷ وزیر علوم جنایتکار آخوند روحانی منصور غلامی طی اظهاراتی گفت :اسامی تمام دانشجویان پرونده‌دار در اختیار دادستانی قرار گرفت.

به این ترتیب وزیر علوم رژیم به طور رسمی به تحویل دادن اسامی دانشجویان فعال و مخالف حاکمیت به دژخیمان آخوندی برای کنترل و زندانی کردن آنان؛ اعتراف کرد.

وزیرعلوم که ادعا می کرد از قضاییه خواسته است که احکام را لغو یا سبک کنند اینگونه ماهیت ضد بشری  خودش را رو کرد.

دانشجویان درطی مدتها اعتراض خواستار لغو این احکام بودند و از منصور غلامی خواسته بودند که در تحصن و اعتراضات آنان شرکت کرده و پاسخ دانشجویان رابدهد اما وزیر جنایتکار دولت روحانی اینگونه پاسخ دانشجویان راداد

اسامی تمام دانشجویان پرونده‌دار در اختیار دادستانی قرار گرفت
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید