اسامی تعدادی از دانشجویان دستگیر شده در قیام واعتراضات سراسری ایران

0
877
اسامی تعدادی از دانشجویان دستگیر شده
اسامی تعدادی از دانشجویان دستگیر شده در قیام واعتراضات سراسری ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۵-اسامی تعدادی از دانشجویان دستگیر شده در قیام واعتراضات سراسری ایران

اسامی تعدادی از دانشجویان دستگیر شده در قیام واعتراضات سراسری ایران
درطی قیام وتظاهرات سراسری ایران که ازشهر مشهد شروع شد دانشجویان اکثر دانشگاههای کشور ضمن پشتیبانی وهمبستگی با مردم بپاخواسته ؛ درحین این قیام تعداد زیادی ازدانشجویان دستگیرشده اند .
به گفته پروانه سلحشوری نماینده مجلس تاکنون بیش از ۹۰ دانشجو دستگیر شده اند .
از وضعیت خیلی از این دانشجویان اطلاعی دردست نیست و خانواده های این دانشجویان در مقابل زندان اوین تجمع وتحصن کرده اند .
دراینجا اسامی تعدادی ازدانشجویان دستگیر شده درج شده است :
محسن_حق‌شناس دانشجوی طراحی صحنه دانشگاه_تهران ، تهران روز یازدهم دی ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
امید_جمشیدی دانشجوی کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر دانشگاه آزاد تهران، طی روزهای اخیر بازداشت شده و پیگیری‌ها درباره نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری‌اش تا کنون بی‌نتیجه بوده است.
مجید_اکبری دانشجوی کارگردانی تئاتر دانشگاه_تهران تهران روز یازدهم دی ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
عارف_فتحی دانشجوی دانشگاه تهران طی روزهای اخیر از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده است.
علی_قدیری دانشجوی دانشگاه تبریز روز دهم دی ماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
محمد_خانی از فعالان صنفی دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی تهران طی روزهای اخیر از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

اسامی تعدادی از دانشجویان دستگیر شده در قیام واعتراضات سراسری ایران
اسامی تعدادی از دانشجویان دستگیر شده در قیام واعتراضات سراسری ایران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید