اسامی بازداشت شدگان دانشجو؛کارگرو معلم درروز جهانی کارگر

0
474
اسامی بازداشت شدگان دانشجو
اسامی بازداشت شدگان دانشجو؛کارگرو معلم درروز جهانی کارگر

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۱-اسامی بازداشت شدگان دانشجو؛کارگرو معلم درروز جهانی کارگر

اسامی بازداشت شدگان دانشجو؛کارگرو معلم درروز جهانی کارگر
امروز ۱۱اردیبهشت درپی تجمع دانشجویان و کارگران و معلمان به مناسبت روزجهانی کارگر مقابل مجلس نظام نیروهای سرکوبگر که ازقبل زمینه چینی برای دستگیری کرده بودند به مردم تجمع کرده و تعدادی را بازداشت کرده و آنان را به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند
بازداشتی‌های وزرا
۱- عاطفه رنگریز
۲- مرضیه امیری
۳- انیشا اسداللهی
۴- سمانه امیری
۵- نرگس شجاع
۶- ناهید خداجو
۷- لیلا ناصروندی
۸- حسنی ویژه
۹- اعظم خضری
۱۰- زهرا تهرانی زاده
۱۱- ندا ناجی
۱۲-سمیرا امیری
اسامی کارگران دستگیر شده:
۱. رضا شهابی
۲. حسن سعیدی
۳. فرهاد شیخی
۴. وحید فریدونی
۵. ناصر محرم‌زاده
۶. رسول طالب‌مقدم
۷. اسدالله سلیمانی
۸. محمدعلی اصلانی
۹. کامیار فکور
۱۰. مرداس طاهری
۱۱. محسن سلیمانی‌نژاد
۱۲. هادی سلیمانی
۱۳. مهدی عظیمی
۱۴. ماهان صالحی
۱۵. قاسم خالویی
۱۶. محمد اصلاغی
۱۷. خانم شیری
۱۸. الهام صالحی

۲۰. امیرمحمد طاهری
۲۱. کیوان صمیمی
۲۲. داودرفیعی

 فراخوان به آزادی دستگیرشدگان امروز

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید