اساتید و کارکنان بازنشسته دانشگاه فنی و حرفه ای ارومیه تجمع اعتراضی کردند

0
657
تجمع اعتراضی
اساتید و کارکنان بازنشسته دانشگاه فنی و حرفه ای ارومیه تجمع اعتراضی کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۱۵- اساتید و کارکنان بازنشسته دانشگاه فنی و حرفه ای ارومیه تجمع اعتراضی کردند

 اساتید و کارکنان بازنشسته دانشگاه فنی و حرفه ای ارومیه تجمع اعتراضی کردند

تجمع چندین باره اساتید و کارکنان بازنشسته ارومیه

روز سه شنبه۱۵اسفند۹۶ برای چندمین بار جمعی از اساتید و کارکنان بازنشسته دانشگاه فنی و حرفه ای ارومیه در اعتراض به عدم دریافت حق و حقوق خود بعد از گذشت دو سال در تهران تجمع کردند.

آنان بنری در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده است:

ما اساتید و کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای بعد از گذشت دو سال از بازنشستگی منتظر دریافت حق خود هستیم

نه تبعیض نه تحقیر بس است دو سال تاخیر

شایان ذکر است که اساتید و کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای ارومیه برای چندمین بار دست به تجمعات اعتراصی می زنند ؛‌‌  اما هیچ پاسخی درقبال مطالبات برحق خود نگرفته اند .

بخوبی روشن و واضح است که نظامی که به لحاظ اقتصادی در ورشکسته ای کامل است توان پرداخت مطالبات مردم را درهمه اقشار اجتماعی ندارد .

این اعتراضات دربین تمامی اقشار جامعه جریان دارد و هرروز نیز بیشتر می شود زیرا که مردم به جان آمده از تبیعض و غارت و چپاول پاسخ نیازهای خود را می خواهند .

این اعتراضات بخشی از همان قیامهای سراسری دیماه سال ۹۶  است که در۱۴۲شهر ایران مردم فریادزدند :

مرگ بر دیکتاتور

مرگ برغارتگری و چپاول.

اساتید و کارکنان بازنشسته دانشگاه فنی و حرفه ای ارومیه تجمع اعتراضی کردند

بیشتربدانیم :

وضعیت معیشتی فرهنگیان واقشار دانشگاهی و معلمان از موضوعات قابل بحثی است که هرگز دولت ونظام به آن پاسخ نداده است

تجمع اعتراضی معلمان مدارس غیردولتی یزد نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی

صبح روز دوشنبه دوم بهمن ماه،جمعی از معلمان مدارس غیردولتی(بسته حمایتی یا خرید خدمت)*دراعتراض به بلاتکلیفی استخدامی،سطح پایین حقوق وعدم پرداختش بمدت ۹ماه وبیمه ناقص دست به تجمع مقابل استانداری زدند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید