اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فارابی کرمانشاه دراعتراض به وضعیت اسفبارآموزش اعتصاب کردند

0
700
اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فارابی
اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فارابی کرمانشاه دراعتراض به وضعیت اسفبارآموزش اعتصاب کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۲۳-اساتید ودانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فارابی کرمانشاه دراعتراض به وضعیت اسفبارآموزش اعتصاب کردند

اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فارابی کرمانشاه دراعتراض به وضعیت اسفبارآموزش اعتصاب کردند
در روز ۲۲ آبان سال جاری اساتید دانشگاه علوم پزشکی فارابی کرمانشاه سر کلاسهای درس حاضر نشدند؛ اساتید نسبت به وضعیت نابسامان و بسیار بهم ریخته آموزش اعتراض دارند.
همچنین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فارابی صبح روز ۲۲ آبان ۹۷ در محوطه دانشگاه دراعتراض به
عدم آزادی بیان
کاهش سنوات تحصیلی
هزینه های بالای زندگی دانشجویی تجمع کردند.

دیدار خامنه‌ای با دانشجویان» نمایش رسوای آلترناتیوتراشی از درون نظام

اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فارابی کرمانشاه دراعتراض به وضعیت اسفبارآموزش اعتصاب کردند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید