از سال ۱۳۲۱ دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ جدا شد

0
566
از سال ۱۳۲۱ دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ جدا شد
از سال ۱۳۲۱ دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ جدا شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۲-از سال ۱۳۲۱ دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ جدا شد

از سال ۱۳۲۱ دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ جدا شد
پس از گشایش دانشگاه تهران بر پایه ماده سوم قانون بنیان دانشگاه، رییس دانشگاه با پیشنهاد وزیر فرهنگ به فرمان شاه برگزیده می‌شد. در ماده هفتم این قانون می‌گوید که “دانشگاه دارای شخصیت حقوقی می‌باشد و نمایندگی آن به عهده رییس است و از لحاظ اداری و مالی دانشگاه مستقل و تحت مسولیت مستقیم وزیر فرهنگ خواهد بود.

از آنجا که این روش دشواریهای زیادی منجمله اینکه اگر هرکاری استادان؛ استادیاران؛ دانشیاران و کارکنان دیگر دانشگاه داشتند باید به وزارت فرهنگ و ادارات آن چاره جویی می کردند از این رو دکتر سیاسی وزیر فرهنگ وقت درسال ۱۳۲۱ پیشنهاد آورد که گزینش رییس دانشگاه تهران از سوی شورای دانشگاه انجام شود و روسای دانشکده ها هم از میان استادان و رای آنان برگزیده شوند و رییس دانشگاه نیز ازمیان روسای دانشکده های انتخاب شوند با این پیشنهاد موافقت شد و پس از آن شیوه انتخاب رییس دانشگاه تهران تاقبل از انقلاب ۵۷ از همین طریق اجرا میشد.

اما باروی کار آمدن نظام ولی فقیه دانشگاه بازهم دراسارت هرم قدرت قرارگرفت

اینک دانشجو

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید