اریش فروم انسان شناس برجسته آلمانی به دنیا آمد

0
659
اریش فروم انسان شناس برجسته آلمانی به دنیا آمد
اریش فروم انسان شناس برجسته آلمانی به دنیا آمد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۳-اریش فروم انسان شناس برجسته آلمانی به دنیا آمد

اریش فروم در فرانکفورت آم ماین آلمان به دنیا آمد.
تحصیلات خود را در دانش‌گاه‌های هیدلبرگ و مونیخ و انستیتو روانکاوی برلین ادامه داد.
بعد از ظهور نازیسم در آلمان به ژنو رفت و سرانجام در سال ۱۹۳۴ به آمریکا مهاجرت کرد و تابعیت این کشور را پذیرفت و در دانشگاه کلمبیای نیویورک مشغول به فعالیت شد، سپس به مکزیک رفت و در دانشگاه مستقل ملی مکزیک کرسی روانکاوی را تأسیس کرد. وی در انتهای عمر خویش به سوئیس بازگشت و در ۱۹۸۰ درگذشت

فروم اولین اثر خود ـ کتاب معروف گریز از آزادی ‌ـ را در سال۱۹۴۱ منتشر کرد.
۶سال بعد کتاب «انسان برای خویشتن»
و «هنر عشق‌ورزیدن»
را به‌رشته تحریر درآورد و سپس «روانکاوی و دین»،
«زبان از‌یاد‌ رفته»
، «جامعه سالم»،
«مفهوم انسان از نظر مارکس»،
«دل آدمی و گرایشش به‌خیر و شر»
و آثار ارزشمند دیگری را در بیان مفهوم و ماهیت انسان به‌جهان عرضه کرد.
کتاب هنر عشق ‌ورزیدن از گرانبهاترین آثار این دانشمند بزرگ قرن بیستم است.
‌او در این کتاب «نثار‌کردن» را «برترین مظهر توان انسانی» می‌شناسد.

دیدگاه نسبت به ادیان

اریش فروم ابتدا ادیان را به ادیان خودکامه و انسان‌گرا تقسیم می‌کند و بعد از توضیح هریک به سراغ منشأ دین می‌رود و اشاره می‌کند که وجود دو نیاز عمده در انسان‌ها، باعث پدید آمدن گرایش بشر به دین شده‌است، که عبارت اند از:

نگرش مشترک و همگانی: انسان‌ها برای به دست آوردن زندگی اجتماعی سالم و به دور از تنش، نیازمند وحدت در دیدگاه‌ها و نظریاتشان هستند. اگر در بین دیدگاه‌ها تشتّتِ آرا وجود داشته باشد، زندگی اجتماعی از هم می‌پاشد و افراد به تفاهم و ارتباط اجتماعی نمی‌رسند؛ ولی دین به پیروانش دیدگاه مشترک می‌دهد و مانع از هم پاشیدگی جامعه می‌شود.
کانون احساس تعلّق مشترک: نیاز دیگر انسان این است که باید احساس تعلّق به جایی داشته باشد. انسان از آزادی مطلق وحشت دارد. چون اگر انسان آزادی مطلق داشته باشد، نسبت به هر کاری احساس مسئولیّت می‌کند و خود را نسبت به آن پاسخ‌گو می‌داند؛ ولی اگر خود را تابع حکم یک فرد یا گروهی خاص یا مجموعه دستورهای دینی و آیینی بداند، مسئولیّت‌ها را بر دوش آمر و ناهی می‌اندازد و خود را از مسئولیّت‌ها و جواب‌گویی به مسائل مختلف رها می‌سازد.
انسان از آزادی می‌گریزد، چون می‌خواهد در دام مسئولیّت که لازمهٔ آزادی است نیفتد از آن‌جا که انسان همواره به سراغ کانون سرسپردگی و تعلّق می‌رود، بازار دیکتاتوری حاکمان بسیار رونق دارد.
دیکتاتوری‌ها گرچه از انسان سلب آزادی می‌کنند، ولی از این نظر که بار مسئولیّت اعمال آن‌ها را بر دوش می‌گیرند، موجب سرسپردگی خواهند بود. سپس انسان برای توجیه این سرسپردگی، متوجّه دین می‌شود و بخش فقه و اخلاق، این کانون سرسپردگی را بیان می‌کند.

اریش فروم انسان شناس برجسته آلمانی به دنیا آمد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید