اذعان کارگزاران نظام به نفرت دانشجویان از برنامه دانشگاه ها و استقبال آنان از فضای مجازی

0
246
اذعان کارگزاران نظام
اذعان کارگزاران نظام به نفرت دانشجویان از برنامه دانشگاه ها و استقبال آنان از فضای مجازی

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۳-اذعان کارگزاران نظام به نفرت دانشجویان از برنامه دانشگاه ها و استقبال آنان از فضای مجازی

اذعان کارگزاران نظام به نفرت دانشجویان از برنامه دانشگاه ها و استقبال آنان از فضای مجازی
معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم غلامرضا غفاری در دانشگاه بجنورد اذعان کرد:
درصد دانشجویان و جوانان،روزانه بیش از سه ساعت را در فضای مجازی می‌گذرانند که همین مسئله موجب شده است با نسلی کم حوصله مواجه باشیم.

او در اوج درماندگی ضعف و اشکالات را روی دوش دانشجویان انداخت و گفت:ین دسته از جمعیت ساختار گریز هستند و بدون در نظر گرفتن مثبت و یا منفی بودن فعالیت‌ها در فضای مجازی حضور پیدا می‌کنند که مدیران فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها در این شرایط باید ذهن‌خوانی و رصد مناسبی داشته باشند تا در زمان مناسب ورود پیدا کنند.
۹۰ درصد دانشجویان به برنامه‌های دانشگاه بی اعتنا هستند و فقط ۱۰ درصد دانشجویان به برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه توجه می‌کنند.
در گذشته اگر سالن در اختیار آنان گذاشته نمی‌شد و فضا را محدود می‌کردیم، حوزه فعالیت آنان نیز محدود می شد که در حال حاضر اگر از طرف دانشگاه‌ها حمایتی انجام نشود، برنامه‌های خود را خارج از دانشگاه‌ها انجام می‌دهند و این مسئله به مراتب خطرات بیشتری برای دانشجویان، ایجاد و ازطرفی کار مدیران فرهنگی را نیز سخت‌تر می‌کند.
به گفته وی دانشجو در دانشگاه است، اما با دانشگاه نیست.

چندی پیش نظام پوسیده درهراس از استقبال دانشجویان ازفضای مجازی وارتباط با دنیای خارج فشاری امنیتی بیشتر بر دانشگاه ها اعمال کرد 

از این گفته ها به روشنی پیداست که فضای حاکم بر دانشگاه ها چون اساساامنیتی و بگیرو ببند و عدم آزادی بیان وسانسور است ؛ ا زآنجایی که دانشجویان بسیاری تنها بخاطر ابراز عقایدشان درسیاه چالها بسر می برند
از آنجایی که اعمال سیاستهای ارتجاعی و عقب مانده حوزوی مغایر با اندیشه های نوگرای نسل جوان و دانشجوی می باشد این واقعیت انکارناپذیری است که دانشجویان هرروز از فضای حاکم دانشگاه متنفرشوند نسل جوان قبل از هرچیز طالب آزادی و دمکراسی و دنیای نوین است.
پس بر دانشجویان است که بر این نظام پوسیده شورش کرده و طرحی نو در اندازند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید