اذعان به شکست سیاست حوزه ودانشگاه توسط معاون پژوهشی وزارت علوم

0
544

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۴-اذعان به شکست سیاست حوزه ودانشگاه توسط معاون پژوهشی وزارت علوم

حرفهای این عنصر؛که در یکی از مهمترین وزارتخانه های نظام آخوندی درطی چهل سال حضور داشته است
ودرجریان کم وکیف وضعیت دانشگاه ها دراین سالیان بوده بخوبی ؛بیانگر شکست عمیقی است که رژیم ضدبشری آخوندی مشخصا در اداره دانشگاه ها درطی این سالیان خورده اند .
وضعیت دانشگاههای ایران پس از چهل سال حاکمیت عقب مانده ضدعلم و پیشرفت بخوبی نشانگر شکست سیاست حوزه ودانشگاه می باشد .
هدف اصلی کودتای فرهنگی درسال ۵۹ همین بود .
آیت یکی از عناصر حزب جمهوری درنواری به روشنی ازروی این توطئه پرده برداشت.
امّا «آیت» واقعیت را در نواری که متن پیاده شده آن در ۲۸و ۲۹ خرداد ۵۹در روزنامه‌های تهران به چاپ رسید، به دقت بیان کرد. آنها با «انقلاب فرهنگی» در یک کلام در پی تسلط حوزه بر دانشگاه بودند.
عاملان اصلی کشت و کشتار در دانشگاهها هم‌چنان که از نوار آیت برمی‌آید، دانشجویان انجمنهای اسلامی بودند که بعداً تحت عنوان دانشجویان دفتر تحکیم وحدت سرنوشت دانشگاهها را در پوشش جهاد دانشگاهی و… به‌دست گرفتند.
این جنایتکاران که فکر می‌کنند حافظه دانشگاهیان و مردم و تاریخ از بین رفته و رذالتهای آنان در دانشگاهها به فراموشی سپرده شده است، بعد از «حماسه ۲خرداد» و پس از دوباره سربرآوردن باند ارتجاعی «خط امام»، دموکرات شده و داد آزادیخواهی در جامعه و دانشگاهها سرداده و زیر عَلم و کُتَل خاتمی دجال سینه زده و نوحه «گفتگوی تمدنها» می‌خوانند
. رژیم خمینی که نمی‌توانست به تسلط شبه‌نظامیش بر دانشگاهها ادامه دهد، از روی نیاز و برای به‌راه انداختن ماشین سرکوب خویش دانشگاهها را به مدت سه سال بسته نگاه داشت و زمانی که توانست ارگانهای جاسوسی، تفتیش عقاید، سرکوب و به کار گیری روشهای گزینش قرون وسطایی را در دانشگاهها و آموزش عالی برقرار کند و آخوندهای حوزه‌های جهل و جنایت را برای دستیابی به آرزوی دست‌نیافتنیش یعنی تسلط حوزه بر دانشگاه، در رأس امور آموزش عالی بگمارد، به بازگشاییشان تن‌داد.

خمینی با به گوربردن آرزوی تسلط واقعی حوزه بر دانشگاه، جای خود را به خامنه‌ای داد. جانشین خمینی هم به علت داشتن همان طرز تفکر عقب‌ماندهٌ آخوندی، از حل مشکلات دانشگاهها ـ ‌که با حاکمیت آخوندی تضاد ماهوی دارند‌ـ عاجز مانده است و با تصفیه‌های مستمر در درون دانشگاهها و آموزش عالی تحت عنوان «اســــلامی کردن دانشگاهها» بر آن است که همان راهی را برود که خمینی رفت و دیدیم که از آن هیچ طَرفی نبست، البته با این تفاوت که نه‌تنها قدرت خمینی را ندارد بلکه پس‌از۳۹سال روشنگری مقاومت و آگاهی یافتن مردم از ماهیت واقعی این رژیم، اساساً با چنین دست و‌پازدنهایی رژیم پا به‌گورش را بیشتر در مرداب نابودی فروخواهد برد.
اکنون نیز شاهد آن هستیم که دانشجویان درقیامهای ۷۸ و ۸۸و ۹۶ به خوبی نشان دادندکه هرگز نخواهند گذاشت که دانشگاه تبدیل به حوزه علمیه شود .
دراین کلیپ به سیاست شکست خورده غلبه حوزه بر دانشگاه توسط عواملی که خودشان سالیان در این دستگاه بوده اند می رسیم.

اذعان به شکست سیاست حوزه ودانشگاه
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید