ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه تهران مقابل درب ورودی دانشگاه

0
689
ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه تهران
ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه تهران مقابل درب ورودی دانشگاه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۱۰-ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه تهران مقابل درب ورودی دانشگاه

ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه تهران مقابل درب ورودی دانشگاه
دانشجویان دانشگاه تهران در ادامه اعتراضات خودشان نسبت به اخذ شهریه برای دروس جبرانی امروز ۱۰ مهر ما سال ۹۷ نیز ادامه دادند.
دانشجویان در حالی که در جلوی درب ورودی دانشگاه نشسته بودند پلاکاردهایی هم در دست داشتند.
شعار دانشجویان که روی پلارکاردها نوشته شده بود:
پول زور هرگز!

بیشتر بدانیم:
شایان ذکر است که دانشجویان دانشگاه تهران ازروزسوم تا یازدهم شهریور ماه سال جاری نیز نسبت به شهریه های دروس جبرانی اعتراضات و تجمعاتی داشتند اما همچنان این تضاد لاینحل باقی مانده است.دانشجویان نیز اعلام کرده اند تا پاسخ نهایی به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
***
درروز ۴مهر ماه جاری شعار دانشجویان که روی پلاکاردهایش نوشته شده بود:
-فرار نخبه ها نتیجه قدرنشناسی وبی احترامی
–تجمع برای حذف مصوبه اخذ شهریه دروس جبرانی از دانشجویان روزانه
– حراج اعتماد دانشگاهی با اخذ شهریه از دانشجویان روزانه
-نه با اجبار گذراندن دروس لیسانس به نام دروس جبرانی
-کاهش پرسنل؛ افزایش بهره وری و فن آفرینی راهکار جبران کمبود مالی دانشگاه
-پول زورهرگز!
همچنین
در روز دوشنبه ۹مهر ماه ۹۷ دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه دانشگاه تهران نسبت به اخذ شهریه برای دروس جبرانی از سوی دانشگاه اعتراض و تجمع کردند.

اما واقعیت این است که با شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و دانشگاه ها چالشی بزرگ برای نظام بوجود آمده است اینها همه آتش زیر خاکستری است که درطی سالیان بصورت بغضی فرو خورده می باشد؛ اما اکنون دانشجویان تصمیم دارند که به هر قیمت و با ایستادگی در برابر معضلاتشان پاسخ مطالباتشان را بگیرند.

ادامه تجمع دانشجویان دانشگاه تهران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید