ادامه اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد دراعتراض به عدم آزادی بیان

0
754
ادامه اعتصاب دانشجویان
ادامه اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد دراعتراض به عدم آزادی بیان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲۴-ادامه اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد دراعتراض به عدم آزادی بیان

دانشجویان دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد غرب در بیست وششمین روز اعتصاب خود بسر می برند.
دانشجویان این دانشکده از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری دست به اعتصاب زده اند ؛ آنها خواهان مطالبات برحق خودشان هستند
انگیزه دانشجویان در شروع این اعتصابات :
نداشتن حق آزادی بیان
فضای پلیسی حاکم بر دانشگاه
مشکلات صنفی و نداشتن حداقل اهای نیازهای دانشجویان دردوره تحصیل اعم ؛‌ از خوابگاه ؛‌آزمایشگاه ؛‌کتابخانه ؛‌
کاهش سنوات تحصیلی .
اما آنچه که بیش ازهمه این اعتصابات را مدت دار کرده و اکنون در بیست وششمین روز آن هستند بحث مهم ؛نداشتن آزادی و فضای پلیسی حاکم بر دانشگاه می باشد .
حراست ؛ کمیته های انظباطی ؛ ارگانی به نام نماینده رهبری ؛ بسیج دانشجویی همه اینها ارگانهایی هستند که دانشگا هها را تبدیل به پادگان کرده و روح وجوهر اصلی دانشگاه را که باید فضای علمی و آموزشی و پژوهشی بکند به محیطی برای پیشبرد اهداف حکومت
و ایجاد فضای بگیر وببند و محدود کردن دانشجویان تبدیل کرده است .

دانشجویان این دانشکده می‌گویند:
«ما عملا از سوی مسئولین دانشکده تهدید و فضای این دانشکده به شدت پلیسی می‌باشد.»
همچنین دانشجویان می گویند: « تاکنون مسئولین این دانشگاه هیچ پاسخی نسبت به مطالبات وخواسته های مانکرده اند .»

بیشتر بدانیم:

روز شنبه ۱۲خرداد۹۷ سیزدهمین روز اعتصاب دانشجویان دانشگاه رازی اسلام آباد غرب است.

دانشجویان این دانشگاه به علت نبود آزادی بیان و نبود امکانات مناسب اعتصاب کرده اند.

دانشجویان اعلام کرده اند که برای احقاق حقوق خود تا مشخص شدن تکلیف و بهبود شرایط سر هیچ کلاس درسی شرکت نخواهند کرد. این

اعتصاب  امتحانات دانشجویی را لغو خواهد کرد.

دانشجویان دانشگاه رازی اسلام آباد غرب بیش ازیازده روز است که درحال اعتصاب هستند .
این دانشجویان مطالبات صنفی دارند منجمله داشتن امکانات رفاهی در شان دانشجو
شایان ذکراست که این اعتصابات منجر به لغو امتحانات دانشجویی خواهد شد.

ادامه اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی مهندسی رازی اسلام آباد دراعتراض به عدم آزادی بیان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید