ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه هنر ومعماری دانشگاه آزاد تهران -مرکز

0
999
ادامه اعتراضات دانشجویان
ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه هنر ومعماری دانشگاه آزاد تهران -مرکز

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۵-ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه هنر ومعماری دانشگاه آزاد تهران -مرکز

دانشجویان دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران -مرکز نسبت به انتقال جابجایی دانشگاه درتجمع واعتراض هستند .
دانشجویان از روز پنجشنبه سوم خرداد اعتراضات خود را نسبت به این جابجایی آغاز کرده اند .
امروز ۵خرداد درادامه این اعتراضات با دردست داشتن پلاکارهایی مطالبات خود را خواستار شدند

روی پلارکاردهای دانشجویان نوشته شده :
ما هیچ نماینده ای نداریم
نه به انتقال
نه به انتقال دانشگاه
بیشتر بدانیم:
روز پنجشنبه۳خرداد۹۷ دانشجویان دانشکده‌ی مدیریت تهران مرکز، نسبت به تغییر دادن محل دانشکده به سوهانک

در محل دانشکده تجمع اعتراضی داشتند. دانشجویان شعار میدادند:

رضائیان حیا کن دانشگاه را رها کن

رضاییان رئیس دانشکده در پاسخ به دانشجویان گفت:

تا جلسه مدیران خبری از جابه جایی نیست.

دانشجویان درحالیکه در بین پله ها وکریدور دانشگاه تجمع کرده بودند پرشور شعار میدادند.

آنان اعلام کردند تا رسیدن به خواسته ها ومطالباتشان به اعترضات خود ادامه خواهند داد.

قراراست واحدهای دانشگاه آزاد در محدوده امام حسین تا میدان آزادی را به منطقه سوهانک در شمال تهران منتقل کنند.

این موضوع موجب اعتراض دانشجویان شده است. .

ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه هنر ومعماری دانشگاه آزاد تهران -مرکز
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید