اخراج یک دانشجو از دانشگاه آزاد کرمان

0
550
اخراج یک دانشجو از دانشگاه آزاد کرمان
اخراج یک دانشجو از دانشگاه آزاد کرمان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۲۷-اخراج یک دانشجو از دانشگاه آزاد کرمان

هومن ایمانی ؛ دانشجوی کاردانی رشته گرافیک به دلیل بهایی بودن، از دانشگاه آزاد کرمان اخراج شد.

هومن ایمانی ورودی سال ۹۶ دانشگاه آزاد کرمان مقطع کاردانی پیوسته رشته گرافیک از ادامه تحصیل بازماند .

اخراج یک دانشجو از دانشگاه آزاد کرمان

محروم کردن دانشجویان ازادامه تحصیل ؛ فقط بخاطر داشتن عقیده ومرام ؛ نقض آشکار حقوق بشر می باشد.
شایان ذکراست که تفتیش عقاید در نظام جهل و جنایت ؛ آخوندی از بارزترین نمونه های عدم آزادی بیان و دیکتاتوری می باشد.
فشار بر روی ادیان و مذاهب از ۴۰سال پیش که آخوندها بر ایران حاکم شدند بطور پیوسته و گسترده ای وجود داشته و تاکنون هزاران هزار ؛ انسان تنها بخاطر عقایدشان اعدام وشکنجه و تیرباران و محروم از تحصیل و کسب وکار شده اند.
بیشتربدانیم:
گفتنی است که ؛ درطی سالیان حکومت ملاها ؛ درایران تمامی اقشار اجتماعی ؛ تنها بخاطر اینکه عقایدشان مغایر با خواسته های این رژیم می باشد به زندانهای طویل المدت ؛ شکنجه ؛ اعدام ؛ محروم شدن از تحصیل شده اند و هیچ تفاوتی ندارد که تابع کدام دین باشندو
سپیده مرادی دانشجوی مسلمان؛ تنها به علت اینکه پدرش از دراویش گنابادی بوده است از دانشگاه تربیت مدرس اخراج شده است .
زهراقلندی نژاد تنها به علت اینکه از حامیان دراویش گنابادی بوده است ازدانشگاه اخراج شده است.
آرش صادقی فرزند یک جانباز جنگ ایران وعراق است ؛تنها به علت عقایدش از دانشگاه علامه اخراج شدو اکنون نیز در زندان گوهردشت کرج مبتلابه بیماری سرطان گشته و هیچ مداوایی نمی شود.
بنابراین خانه ازپای بست ویران است .
مردم ایران ازبنیان باید طرحی نو دراندازند .

اخراج یک دانشجو از دانشگاه آزاد کرمان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید