اخراج کارکنان دانشگاه آزاد اهر

0
218
اخراج کارکنان دانشگاه آزاد اهر
اخراج کارکنان دانشگاه آزاد اهر

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۵/۸-اخراج کارکنان دانشگاه آزاد اهر 

اخراج کارکنان دانشگاه آزاد اهر
درتاریخ دوشنبه ۷ مرداد ۹۸ براساس اخبار واصله ؛ تعداد ۲۰ تن از کارکنان دانشگاه آزاد اهر اخراج شده اند

به گفته منابع محلی دانشگاه آزاد واحد اهر ۴۶ نیروی قراردادی دارد که سابقه فعالیت‌شان بعضاً به ۸ تا ۱۲ سال می‌رسد و امنیت شغلی‌شان با هر تغییر و تحول به مخاطره می‌افتد حال از ۴۶ نیروی قراردادی، ۲۰ نفر به دلیل عدم تامین حقوق و نبود منابع مالی از کار بیکار شدند.
یکی از این کارکنان اخراجی گفت: رئیس دانشگاه گفته است قرارداد تابستان را تمدید نمی‌کند ۸سالی می‌شود که در دانشگاه آزاد اهر شاغل هستم و در طول این مدت بر ما فشار می‌آوردند که بدون مجوز فعالیت می‌کنید و رئیس جدید دانشگاه گفت سه ماه تابستان را لغو قرارداد می‌کند که کرد. ما به امید این‌که به صورت قراردادی در دانشگاه آزاد اهر شاغل هستیم خانواده تشکیل دادیم و وام گرفتیم در حال حاضر نیز با لغو قرارداد از نظر مالی و معیشتی شرایط بحرانی داریم و در خانواده سرافکنده هستیم.

کارمند اخراجی دیگری گفت:
سال‌هاست ما به این بهانه که جزو نیروهای قراردادی هستیم در دانشگاه آزاد اهر فعالیت می‌کنیم و اگر نظر کاری منصفانه نگاه کنید فشار کاری ما بیش از نیروهای رسمی است ولی با لغو قرارداد در دانشگاه اهر نه تنها فرصت شغلی گیرمان نمی‌آید بلکه احتمال حفظ زندگی خانوادگی‌مان نیز مبهم شده است چراکه خانواده خرج دارد. متاسفانه در شهرستان اهر نه کارخانه‌ای داریم تا در آن مشغول شویم و نه فرصت شغلی وجود دارد.

گفتنی است که عدم امنیت شغلی و بی آیندگی از دردهای بیدرمان مردم و جوانان ایرانی است.
سران این نظام چپاولگر بدون اعتنا به دردهای مردم هرروز با تاراج سرمایه های این مردم زندگی و معیشت را برمردم تنگ تر میکنند.

افزایش بیکاری

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید