اخبار اعتصابات و تجمعات اعتراضی۴ بهمن ۹۶ درشهرهای سراسر ایران

0
648

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۴-اخبار اعتصابات و تجمعات اعتراضی۴ بهمن ۹۶ درشهرهای  سراسر ایران

اخبار اعتصابات و تجمعات اعتراضی۴ بهمن ۹۶ درشهرهای  سراسر ایران

اعتصاب کارکنان اندیمشک

اعتصاب تاکسی داران تهران

اعتصاب رانندگان نفتکش در رشت

تجمع کارمندان مخابرات روستایی قزوین

اعتصاب کارگران تراورس تهران

اعتصاب رانندگان نفتکش در رشت

روز چهار‌شنبه۴بهمن‌ماه۹۶ رانندگان نفتکش در رشت در اعتراض به طرح برندیگ در انبار نفتکش‌ها در این شهر با خودداری از بارگیری و جابجایی هرگونه محموله نفتی دست به اعتصاب زدند.

رانندگان نفتکش می گفتند هیچ ماشینی بارگیری نشده است .

اعتصاب تاکسی داران تهران

روزسه شنبه ۳بهمن ماه۹۶ تاکسی داران به علت اضافه شدن 120 تاکسی به خطوط داخلی  درصورتی که یک شهر کوچک اندیشه فاز سه دارای 1200 تاکسی داخلی می باشد.دست به اعتصاب زدند

اعتصاب کارکنان اندیمشک

روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه؛ کارکنان بخشی از راه آهن زاگرس در اندیمشک، بخاطر پرداخت نشدن چهار ماه حقوق معوقه خود دست به تجمع و اعتصاب زدند.

تجمع کارمندان مخابرات روستایی قزوین

روز چهارشنبه ۴بهمن۹۶  کارمندان مخابرات روستایی قزوین مقابل شرکت مخابرات استان در اعتراض به ۴ ماه دریافت نکردن حقوق تجمع اعتراضی برگزار کردند..

اعتصاب کارگران تراورس تهران

صبح چهارشنبه ۴ بهمن۹۶ کارگران تراورس تهران اعتصاب کردند .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید