اخبار اعتراضات درشهرهای کهکیلویه وبویراحمد ؛ غار علیصدردرهمدان ؛ممسنی شهرستان رستم

0
586
اعتراضات
اخبار اعتراضات درشهرهای کهکیلویه وبویراحمد ؛ غار علیصدردرهمدان ؛ممسنی شهرستان رستم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۹-اخبار اعتراضات درشهرهای کهکیلویه وبویراحمد ؛ غار علیصدردرهمدان ؛ممسنی شهرستان رستم

اعتراض به نداشتن امنیت شغلی وشرایط کاری
روزیکشنبه هشتم بهمن ماه۹۶جمعی از کارگران قراردادی اداره کل راهداری و حمل و نقل استان کهگیلویه و بویراحمد دراعتراض به نداشتن امنیت شغلی وشرایط کاری مقابل استانداری اجتماع کردند.

تجمع اعتراضی کارکنان غار علیصدردرهمدان
روز یکشنبه ۸ بهمن ۹۶ کارکنان غار علیصدر در اعتراض به رهاکردن غارعلیصدر بحال خود توسط غارتگران موسوم به میراث فرهنگی رژیم در همدان و مشکلات شغلی خود در محل غار تجمع اعتراضی برگزار کردند.

جمع کارگران کارخانه قند ممسنی شهرستان رستم
کارگران کارخانه قند ممسنی شهرستان رستم روز یکشنبه 8بهمن ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۸ بهمن ماه؛ در اعتراض به حقوق عقب افتاده خود؛ دست به یک تجمع اعتراضی زدند.
شایان ذکر است که درسراسر ایران زمین مردم بخاطر نگرفتن حقوق ماهانه ؛نداشتن امکانات رفاهی مانند :مدرسه؛ دانشگاه ؛بیمارستان ؛ محیط زیست آلوده ؛نداشتن اولیه ترین مایحتاج مانند آب وبرق و ارتباطات اعتراض میکنند اما پاسخی نمیگیرند و هیچ مسئولی درجمهوری اسلامی دردی ازمردم محروم کشور درمان نمیکند .
قابل ذکر است که این تجمعات هرروز ابعاد گسترده تری میگیرد.

اخبار اعتراضات درشهرهای کهکیلویه وبویراحمد ؛ غار علیصدردرهمدان ؛ممسنی شهرستان رستم

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید