اخباری ازوضعیت خراب اینترنت وخوابگاه هادردانشگاه یاسوج ودانشگاه تربیت مدرس

0
626
اینترنت
اخباری از وضعیت خراب اینترنت و خوابگاه ها در دانشگاه یاسوج و دانشگاه تربیت مدرس

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۱۴-اخباری از وضعیت خراب اینترنت و خوابگاه ها در دانشگاه یاسوج و دانشگاه تربیت مدرس

اخباری از وضعیت خراب اینترنت و خوابگاه ها در دانشگاه یاسوج و دانشگاه تربیت مدرس

اعتراض دانشجویان به کندی خط و وضعیت خراب اینترنت در خوابگاه عده ای از دانشجویان خوابگاه زعفرانیه به مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس مراجعه کردند و نسبت به کندی خط و وضعیت اسف بار اینترنت این خوابگاه اعتراض کردند.

اعتراض وتجمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان دریاسوج
دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان یاسوج در اعتراض به نبود خوابگاه مناسب تجمع کرده بوده، خواستار رسیدگی مسئولان استان به وضعیت خود شدند . یکی از دانشجویان به ایسنا گفت:خوابگاه دانشجویی پردیس کوثر یاسوج در زلزله اردیبشهت ماه یاسوج و سی سخت آسیب دیده و دیواره های آن ترک خورده است و به هیچ وجه مناسب نیست . وی با بیان اینکه مسئولان دانشگاه ساختمانی جدید را بعنوان خوابگاه برای ما اجاره کرده‌اند، افزود: ظرفیت هر اتاق هشت نفر است اما در حال حاضر در هر اتاق ۱۸ نفر اسکان دارد و از داشتن کمترین امکانات رفاهی محروم هستیم .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید