احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس دریک توهین آشکار دانشجویان را طفیلی خواند

0
794

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۴-احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس دریک توهین آشکار دانشجویان را طفیلی خواند

احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس دانشجویان را طفیلی خواند
آخرش هم ازشما میخوام که ازبچه ها بخوام شما یک عده آدمی نیستید که مثلا بخواهید دانشگاه و سیستم دولت همه هزینه زندگی شما را تامین کنید می خو اهید بعنوان یک طفیلی خودتان را به دانشگاه تحمیل کنید.

بیشتر بدانیم:
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس مدتهاست که با مشکلاتی از وضعیت صنفی دانشگاه ؛ ازوضعیت خوابگاهها ؛ هزینه های سرسام آور شهریه به طرق مختلف این دانشجویان در مهرماه سال جاری ضمن نوشتن نامه ای به رئیس سازمان امور دانشجویان نوشته بودند:
کارد به استخوانمان رسیده و طاقتمان تمام شده است. چندیست به امید بهبود و اصلاح وضع موجود تمام ظرفیت‌‌های موجود در ساختار قانون را به کار گرفته ایم و عریضه به دست، وزارتخانه و ساختمان‌های دولتی را درمی‌نوردیم و در ماراتن عبث اداری درها را یک به یک میکوبیم شاید که سری برون آید و این جماعت پریشان و رها شده را پاسخی دهد اما درها دیوار شده‌اند و مشت‌هایمان فرسوده.
هیچ کاری به پیش نمی‌رود و وضعیت آنچنان دچار انسداد شده است که در افق، هیچ نشانه‌ای از گشایش و بهبود دیده نمی‌شود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید