احضار میکائیل قلی راد دانشجوی بازداشت شده در قیام سراسری دیماه

0
793
احضار میکائیل قلی راد
احضار میکائیل قلی راد دانشجوی بازداشت شده در قیام سراسری دیماه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۷-احضار میکائیل قلی راد دانشجوی بازداشت شده در قیام سراسری دیماه

احضار میکائیل قلی راد دانشجوی بازداشت شده در قیام سراسری دیماه
میکائیل قلی‌راد دانشجوی بازداشت شده در اعتراضات سراسری دیماه سال جاری ؛‌ که با سپرده وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود ؛‌
درساعت ۹صبح روز ۶ اسفند ماه ۹۶ در دادگاه شعبه ۱۱۷۱ حاضر شد .
میکائیل قلی راد در جریانات اعتراضات سراسری که درایران به وقوع پیوست به اتهام برهم زدن نظم عمومی و همچنین به جرم شرکت در تجمعات غیر قانونی بازداشت شده بود .
احضار و بازداشت دانشجویان سراسر ایران همچنان ادامه دارد و هر روز به دلایل گوناگونی دانشجویان را دستگیر می کنند .
اما شایان ذکر است که حراست و کمیته های انظباطی در دانشگاه های حضوری چشمگیر دارند و دانشگاه های ایران بیشتر به پادگان شبیه است .
و این امری است که دانشجویان را بشدت شاکی کرده است .

درحال حاضر دانشجویان زیادی در اسارت هستند و علت اصلی بازداشت شان شرکت درتظاهرات و اعتراضاتی است که درطی دوماه اخیر درایران رخ داده است .
لازم به یاد آوری است در درگیریهای اخیر که درتهران به وقوع پیوست ودر طی آن بیش از ششصدتن از دارویش گنابادی و مردم عادی دستگیر شدند دربین آنان تعداد زیادی دانشجوی دختر وپسر نیز به چشم میخورد .
منجمله:‌محمد شریفی مقدم ؛ فائزه عبدی پور ؛‌ سپیده مرادی ؛‌ کسری نوری ؛ که دربند ودرشرایط بسیار وخیمی هستند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید