“ابن خلدون” دانشمند و بنیانگذار جامعه ‏شناسی علمی

0
568
"ابن خلدون" دانشمند و بنیانگذار جامعه ‏شناسی علمی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۸-“ابن خلدون” دانشمند و بنیانگذار جامعه ‏شناسی علمی

 تیر ۷۳۲ ق زادروز “ابن خلدون” مورّخ مشهور مسلمان۸

ابوزید عبدالرحمن بن محمد بن خَلدون از اندیشمندان بلند پایه‏ ی دنیای اسلام است که به دلیل نگارش کتاب معروف “مقدمه” به عنوان بنیانگذار جامعه‏شناسی علمی شناخته شده است.
وی در ۱۶ سالگی به سبب پایگاه اجتماعی خانواده‏اش و آمادگی علمی خود، توانست از دانشمندان برجسته‏ی دربار سلطانِ مغرب بهره گیرد.
ابن خلدون در ۲۱ سالگی به خدمت دولت درآمد و به کارهای سیاسی پرداخت، اما در سال ۷۶۵ به کلی از سیاست و امور حکومتی روی گردان شد و پس از آن به کارهای علمی روی آورد.
به طور کلی زندگی ابن خلدون را می‏توان به سه بخش تقسیم کرد:
که بخش اول آن صرف آموختن علوم مختلف شد.
در دومین بخش، بیشتر به فعالیت‏های سیاسی پرداخت و مسؤولیت‏های متعددی رابه عهده گرفت، به زندان افتاد و پس از رهایى، گوشه‏گیری اختیار کرد.
از این زمان بود که دوره‏ی سوم زندگانی ابن‏خلدون آغاز شد که دوره‏ی روی آوردن به فعالیت‏های تحقیقی و تالیفی است.
در این دوره بود که اندیشه‏ی نگارش تاریخ در ابن‏خلدون ایجاد شد. کتاب “العِبَر و دیوان المُبتَدا و الخَبَر فی تاریخِ العَرَبِ وَ العَجَم و البَربَر” اثر ابن‏خلدون است که بخش اول این کتاب “مقدمه” نام دارد که به نام مقدمه‏ی ابن‏خلدون معروف شده است.
ابن خلدون در زمان خود به تاریخ‏نگاری و تاریخ اندیشی شهره بود اما با همه‏ی تاثیری که در افزایش توجه به تاریخ در مصر در سده‏های هشتم و نهم هجری قمری داشت، اندیشه‏هایش در روزگار خود او بازتاب کافی نیافت و هیچ یک از شاگردان او، راهش را در این زمینه ادامه ندادند.
لیکن اندیشه ‏های بدیع و عمیق او در زمان و مکانی دیگر جلب‏نظر کرد و از قرن سیزدهم هجری، نام، آثار و افکار او، سخت مطرح شد و پژوهش‏های بسیاری را به خود اختصاص داد. این مورخ مشهور مسلمان در سال ۸۰۸ ق در ۷۶ سالگی درگذشت.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید