آیا علت انتقال دانشکده های دانشگاه آزاد تهران-مرکز ازخیابان انقلاب به سوهانک امنیتی نیست؟ قسمت پایانی

0
854
دانشکده
آیا علت انتقال دانشکده های دانشگاه آزاد تهران-مرکز ازخیابان انقلاب به سوهانک امنیتی نیست؟ قسمت پایانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۱۷-آیا علت انتقال دانشکده های دانشگاه آزاد تهران-مرکز ازخیابان انقلاب به سوهانک امنیتی نیست؟ قسمت پایانی

دراین قسمت به نظریه کارشناسان دراین زمینه می پردازیم:

یک کارشناس دیگر می گوید این اقدام نظام با هیچ منطق اقتصادی نمیخواند اگر شما امروز به پاریس نگاه کنید که جمعیت آن بیشتر از تهران است.
چندین دانشگاه ازجمله دانشگاه سوربن در مرکز پاریس و در همان محل قدیمی اش هست.
همچنین دانشگاه پاریس و چند دانشگاه دیگر در شهر پاریس است.
در لندن هم دانشگاه بزرگ امپریال کالج و دانشگاه لندن در خود این شهر هستند که از دانشگاه تهران بزرگتر هم هستند و جمعیت این شهر هم از تهران بزرگتر است.
بنا بر این انتقال دانشگاههای خیابان انقلاب و آزادی به مناطق دورتر معنایی جز یک اقدام امنیتی ندارد.
بخصوص که بیت خامنه‌ای هم در همین نزدیکی است و در دوران قیام ۸۸ و ۹۶ دانشگاههای این مناطق نقش فعالی در قیامهای ضد دیکتاتوری علیه نظام ولایت فقیه ایفا کردند.

دانشکده

یک کارشناس دیگر گفت:
یکی از بزرگترین اشتباهات دیکتاتوریها این است که میخواهند با پاک کردن صورت مسئله اصل مسئله را دور بزنند.
کما اینکه سپاه با تمرکز نیرو در شهرهای بزرگ در مخیله اش هم نمیگنجید که یکمرتبه در قیام دیماه در بیش از ۱۴۰ شهر کشور قیام شکل بگیرد.
زیرا آتش زیر خاکستری که از انباشت مطالبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مردم ایران است و هر لحظه آماده زبانه کشیدن است الزاما پشت موقعیت یک دانشگاه در خیابان انقلاب یا آزادی نمی ماند.
ضمن این که عبور نظام از دانشجویان غیرتمندی که در این دانشگاهها درس می‌خوانند و حاضر نیستند قیمت امنیت نظام منفور حاکم را با هزینه های اقتصادی خودشان بپردازند کار ساده ای نیست و باید منتظر اعتراضات گسترده تری از جانب دانشجویان علیه این اقدام ضد دانشجویی هم بود.
بنابراین می توان نتیجه گرفت:
از آنجایی که جو حاکم برجامعه و فضای دانشجویان انفجاری و اعتراضی است
ازآنجایی که اعتراضات دانشجویان علاوه بر مطالبات صنفی ؛ صبغه سیاسی گرفته است
(ماننداعتراض دانشجویان ؛ دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه علامه به بازداشتهای زیاد دانشجویی و صادر کردن احکام سنگین برای آنان)
ازآنجایی که خیابان انقلاب و اساسا خیابان آزادی و درامتدادآن میدان انقلاب و خیابان انقلاب وچهارراه مصدق؛ تئآتر شهر ؛
و تاامتداد میدان امام حسین مکانی است که همواره جوشان و مستعد فضای اعتراضی است
از آنجایی که دانشجویان دانشگاه هنر ومعماری پیشینه اعتراضات گسترده دانشجویی دارند
نظام درمانده تصمیم به انتقال دانشجویان از این مکان کرده است
پس قبل ازهرچیز این اقدام و این انتقالات رنگ امنیتی وسیاسی دارد.

دانشکده
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید