آیا شوراهای صنفی دانشجویان پاسخگوی مسئولیتهای خود دردانشگاه هستند ؟

0
633
آیا شوراهای صنفی دانشجویان
آیا شوراهای صنفی دانشجویان پاسخگوی مسئولیتهای خود دردانشگاه هستند ؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۳۱-آیا شوراهای صنفی دانشجویان پاسخگوی مسئولیتهای خود دردانشگاه هستند ؟

باتوجه به شروع انتخابات شوراهای صنفی دانشگاه ها بر آن شدیم که به بخشی از وظایف شوراهای واقعی صنفی بپردازیم
واقعیت این است که اگر شوراهای دانشجویی به وظایف خود قیام کرده و درست عمل کنند و دانشجویان نسبت به آنان دلگرم و پشت گرم باشند خیلی از مسائل صنفی دانشجویان دنبال می شود وبه راه حل می رسند .
مقدمتا باید گفت : خیلی ازدانشجویان مطلقا شناختی از شوراهای صنفی دانشگاه ها ندارند .
زیرا بلافاصله پس از پایان انتخابات شوراها و ازفردای روز انتخابات کار شوراهای صنفی تمام می شود.
دانشجویان شوراهای صنفی را نمی شناسند زیرا که ؛ فعالیتهای آنان صرفا خلاصه می شود در اینکه اعضای آن در اتاق شورا بنشینند .
کار اعضای آن گرفتن مزایا از دانشگاه و بعضا لابی با دانشگاه و سازمان دانشجویان است .
(فرقی بین دانشگاه های تهران و شهرستان هم در این موارد نیست و هر دانشگاهی که منفعت دانشجو را به منفعت خود بفروشد مصداق تشکل قدرت ساخته است)
مورد دیگر بی سوادی خیلی از فعالین صنفی است.
چطور می توان خود را فعال نامید اما از کتاب فراری بود؟
چطور می توانیم خود را فعال صنفی بدانیم ولی ساده ترین فعالیت های خصوصی سازی وزارت علوم را درک نکرد و از سیاست هایی مثل “سلف های آزاد” حمایت کرد؟
صادقانه باید گفت :
فعالیت صنفی در دانشگاه های تهران به خاطر توجه رسانه ای به این دانشگاه ها راحت تر از شهرستان هاست و اینکه چرا دانشگاه های شهرستان(مخصوصا شهرستان های کوچک که هرروز مشکلاتشان بیشتر و بیشتر می شود) سکان فعالیت صنفی کشوری را به دست نمی گیرند تعجب آوراست.
آیا شورا های صنفی به معضلات واقعی دانشجویان رسیدگی یا دنبال می کنند ؟
شوراهای صنفی درقبال اعتیاد دانشجویان که بدلیل نداشتن خوابگاه مبتلا شده اند چه کرده است ؟
آیا صدای اعتراض شوراهای صنفی بخاطر وضعیت بد معیشتی دانشجویان برخاسته است ؟
شوراهای صنفی نسبت به کاهش سنوات دانشجویی چه اقداماتی کرده اند ؟
شوراهای صنفی در قبال بازداشت دانشجویان و احکام سنگینی که برایشان صادرشده است چکار کرده اند ؟
عدم تعیین تکلیف دانشجویان بازداشت شده که مدتهاست در زندان بسر می برند آیا دغدغه شوراهای صنفی بوده است ؟
یکی از مشکلات شوراهای صنفی درسال گذشته منفعت طلبی بود اگر دانشجویان در انتخابات جدید این افراد را که با اهداف خاصی وارد شوراها شده اند را اخراج نکنند هرگز نمی توان درمقابل معضلات ومشکلات دانشجویی که هرروز هم بیشتر می شود قد علم کرد .
اما واقعیت این است که :
شوراهای صنفی وظیفه دارند در اتحاد با دانشجویان وشنیدن حرفهای آنان درقبال همه تضادها ومشکلاتشان مسئولانه وارد شوند .

ناگفته نماند که شوراهای صنفی باید دریک فضایی کارکنند که امنیتی نباشد ؛ تازمانیکه دانشگاه فضای امنیتی داشته باشد نمی توان کار فرهنگی و حتی علمی
انجام داد همچنین اساتید و دانشجویانی که به ناحق ازدانشگاه اخراج شده اند باید به دانشگاه برگردند
زیرا که تنها دراین صورت است که جامعه دانشگاهی شاهد تغییرات خواهد بود .

آیا شوراهای صنفی دانشجویان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید