آیا دانشگاه به حوزه تبدیل میشود؟- قسمت دوم

0
445
آيا دانشگاه به حوزه تبديل ميشود؟
آیا دانشگاه به حوزه تبدیل میشود؟- قسمت دوم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۱۸-آیا دانشگاه به حوزه تبدیل میشود؟–  قسمت دوم

کودتای فرهنگی در دانشگاه با نام انقلاب فرهنگی!

خمینی در سال ۵۹و درجهت نیل به امیال ارتجاعی اش، دانشگاه را تحت نام انقلاب فرهنگی بخاک و خون کشید و ده ها تن از دانشجویان را به شهادت رساند.

وی بخوبی آگاه بود که مترقی ترین نیروهای جامعه یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران و فداییان خلق دارای پایگاه محکمی در دانشگاه هستند و اگر نجنبد اصلی ترین مراکز  علمی که از آگاه ترین اقشار اجتماعی تشکیل شده را از دست خواهد داد.

 لذا در اثر این هراس بر آن شد که آرزوی دیرینه اش را که تبدیل دانشگاه به حوزه بود محقق نماید و آخوندهای جاهل و جانی را  پس از این کودتای فرهنگی! در راس آموزش عالی کشور قرار دهد.

هدف از کودتای فرهنگی سال ۵۷ چه بود؟

یکی از سر دمداران وقت رژیم بنام حسن آیت بروشنی پرده از کودتای فرهنگی برداشت و آنرا در یک کلام تسلط بر دانشگاه خواند.  عوامل پیشبرد این توطئه  همان ” خط امامی” هایی بودند که انجمن های اسلامی را در دست داشتند و طرح حوزوی کردن دانشگاه را با کشتار دانشجویان اجرا کرده و دانشگاه ها را به تعطیلی کشاندند. اهداف این عمل ضد مردمی عبارت بود از:

  • تغییر روش درگزینش دانشجو
  • وارد کردن ارگانهای سرکوب و جاسوسی
  • تفتیش عقاید سیستماتیک و تصفیه اساتید مترقی
  • مهمتر از همه گماردن آخوندهای حوزه های جهل و جنایت در راس امور آموزش عالی کشور

عملی کردن این سیاست های ضد انسانی درمراکز آموزش عالی سه سال بطول انجامید و بعد از آن بود که دانشگاه ها دوباره باز گشایی شدند.

وارد کردن ارگانهای سرکوبگر در دانشگاه ها

خمینی جهت خاموش کردن صدای اعتراض دانشجویان در قبال میلیتاریزه کردن هر چه بیشتر  محیط های مراکز آموزش عالی بر آن شد که جانی ترین و وحشی ترین پاسداران را به نام

”بسیج دانشجویی” وارد دانشگاه کند.

وی بعد از اینکه در سال ۶۷ زهر آتش بس توسط ارتش آزادیبخش به حلقومش ریخته شد و به جنگ ضد میهنی خاتمه داد، در بهمن همان سال  قانون ایجاد تسهیلات  برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به موسسات آموزش عالی را درمجلس ارتجاع به تصویب رساند

و سهمیه ۴۰درصد ظرفیت پذیرش دانشجو به پاسدارانی که از جنگ برگشته بودند اختصاص داد

و بدین ترتیب پایه های سرکوب و ارعاب را در دانشگاه مهر و مستحکم کرد.

پایان قسمت دوم

آیا دانشگاه به حوزه تبدیل میشود؟

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید