آیا دانشگاه به حوزه تبدیل میشود؟- قسمت پایانی

0
722
دانشگاه به حوزه تبديل
آیا دانشگاه به حوزه تبدیل میشود؟- قسمت پایانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۱۹-آیا دانشگاه به حوزه تبدیل میشود؟-  قسمت پایانی

آیا طرح حوزوی کردن دانشگاه موفق شد؟

تاریخ نشان داد که خمینی و خامنه ای و همه جانیان حاکم بر ایران آرزوی دیرینه تسلط حوزه بر دانشگاه را به گور برده و در آینده نیز خواهند برد.

 اعدامهای وحشیانه سال ۶۰ تا ۶۷ که بخش اعظم شهدای آن را دانشجویان تشکیل میدادند سند گویای این واقعیت است که  طرح حوزوی کردن دانشگاه از همان آغاز با شکست مواجه شد.

دانشجویان و اساتید مترقی ایران در زیر شکنجه و در میادین اعدام نشان دادند که پرچم دفاع از سنگر آزادی یعنی دانشگاه را در دست داشته و قیمتش را خواهند پرداخت.

همچنین خمینی در جریان قتل عام سال شصت و هفت که بخشی از شهدای آن دانشجو بودند شکست طرح اش را بوضوح لمس کرد.

 قیام تیر ماه ۷۸سند دیگری دال بر شکست توطئه حوزوی کردن دانشگاه

در جریان قیام تیرماه ۷۸و شورش دانشجویان بار دیگر اثبات شد که این طرح شکست خورد.

زیرا به رغم وحشی گیری هایی نظیر حمله با پنجه بکس، چماق و چاقو و مثله کردن و پرتاب دانشجویان از طبقات بالای ساختمان ها که بدست دانشجو نما های بسیجی در کوی دانشگاه تهران صورت میگرفت، دانشجویای مبارز و متعهد نشان دادند که دانشگاه و حوزه دو مقوله نا متجانس هستند.

خون عزت ابراهیم نژاد و فرشته علیزاده و سایر دانشجویان سند افتخار دیگری دال بر شکست سنگین طرح خمینی و خامنه ای بود.

 این روند طی دهه ها همچنان ادامه داشته است. درجریان قیام سال ۸۸مردم ایران، دانشجویان دلیر در برابر ایلغار خامنه ای ایستادگی کردند و حماسه آفریدند و با تقدیم شهدای قهرمانی مانند ندا آقاسلطان، کیانوش آسا و یعقوب بروایه که  جان خود را فدای آزادی مردم نمودند،  بر افتخارات جنبش دانشجویی ایران افزودند.

 به همین سیاق در خلال قیام ۹۶ این دانشجویان بودند که با شعار استراتژیک

 ” اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمومه ماجرا” به هر دو جناح جنایت کار حاکم نشان دادند که دیگر ادا و اصولهای پوشالی مدره نمایی خریداری ندارد و دوره غارت و چپاول در دانشگاه بسر آمده و اجازه نخواهند داد سنگر آزادی یعنی دانشگاه در انحصار واپسگرایان فاسد قرار گیرد.

 امروز شعار استقلال دانشگاهها بیش از هر زمان دیگر از سوی دانشگاهیان مطرح است که نشاندهنده عزم جزم دانشجویان و دانشگاهیان برای پایان سلطه حوزه‌های جهل و جنایت بر دانشگاههای کشور است.

دانشگاه به حوزه تبدیل
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید