آمار بی سوادان ؛ گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله در استان قم بیش از سی وسه هزار نفر

0
548
آمار بی سوادان ؛ گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله
آمار بی سوادان ؛ گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله در استان قم بیش از سی وسه هزار نفر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۵-آمار بی سوادان ؛ گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله در استان قم بیش از سی وسه هزار نفر

دراستان قم ۳۳هزار نفر در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله بی سواد هستند ؛ این آمار را معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان قم اعلام کرده است.
او گفت : « درحال حاضرنرخ باسوادی افراد بالای ۶سال درقم با جمعیت یک میلیون و دویست هزار نفر ۹۱ درصد است .

درگزارش دیگری درمورد آمار بی سوادی درایران
علیرضا رحیمی نماینده مجلس از وجود ۵/٩ میلیون نفر بی سواد در کشور خبر میدهد

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش کردستان می گوید بر اساس سرشماری سال ۹۰، ۲۸۶ هزار بی‌سواد مطلق و ۲۶۲ هزار نفر کم سواد در کردستان وجود داشته و این استان در رتبه دوم بی‌سوادی در کشور قرار دارد.

شایان ذکر است که آمار بی سوادان زن بیش از بی سوادان مرد است .
براساس گزارشات و آمارهایی که ازمناطق مختلف ایران جمع آوری شده است علت اصلی بی سوادی را ؛
فقر و وضعیت و معشیت خراب اقتصادی مردم ؛اصلی ترین عامل بی سوادی درایران است .
معیشت خراب نیز ماحصل چپاول وغارتی است که در راس این نظام درجریان است و سران آن سرمایه های این ملت را یا درتنور جنگهای منطقه ای می ریزند یا اینکه خودشان چپاول میکنند .
روزانه ده ها و صدها تظاهرات اعتراضی بین کارگران ؛کارمندان ؛معلمان ؛مهندسان ؛اساتید وجود دارد که ماه هاست که حقوق دریافت نکرده اند ؛ کودکان و جوانان این اقشار با کدامین امکان و دارایی می توانند تحصیل کنند ؟
درحالیکه پدرانشان حقوقی نگرفته اند ؟
اینها زمینه های یک فقر خانمانسوز است که ارتش گرسنگان راتشکیل داده است.
این برای کشوری مانند ایران که از همه چیز برخوردار است ننگی بیش نیست که درگروه سنی بین ۱۰ تا ۴۹ساله
۳۳هزار نفر بی سواد باشند .
این معضل تنها باتغییر بنیادین وپایه ای است که حل خواهدشد.

آمار بی سوادان ؛ گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ ساله
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید