آمار بیسوادی در شهرها ی اصفهان ؛ قم ؛ کردستان ودیگر استانهای ایران

0
580
آمار بیسوادی
آمار بیسوادی در شهرها ی اصفهان ؛ قم ؛ کردستان ودیگر استانهای ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۷-آمار بیسوادی در شهرها ی اصفهان ؛ قم ؛ کردستان ودیگر استانهای ایران
شاخص توسعه هرکشور چیست ؟
توسعه هر کشور به شمار باسوادان کشور بر می‌گردد و ریشه اصلی آسیب‌های اجتماعی بی سوادی در جامعه است.
اکنون به آماری که ازسوی ارگانهای حکومتی اعلام شده است توجه کنید:
طبق آمار مرکز آمار در سال ۹۰ در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، ۴۴ هزار و ۶۶ نفر در قم از نعمت سواد بی‌بهره‌اند، این میزان ۲ درصد از میانگین کشوری بیشتر است.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت که ۱۵۹ هزار نفر از جمعیت ۱۰ تا ۴۹ سال این استان بیسوادند.
تعداد بی‌سوادان گروه سنی ۶ سال به بالا ۸۷ درصد است و این میزان در استان قم یک و نیم درصد از میانگین کشوری در بی‌سوادی گروه سنی عنوان شده بالا‌تر است”.
در این میان درصد بیسوادی زنان بیشتراز درصد بیسوادی مردان است
همچنین اتباع کشورهایی مانند افغانستان که دراین شهر سکونت دارند بیش از۱۳ درصد آنان بیسواد هستند .
در سطح کشور تعداد بی‌سوادان گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند و تعداد بی‌سوادان ۶ سال به بالا (مطلق بی‌سوادی) ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر است”.
این آمار و ارقام را قاسمی نیا معاون سواد آموزی قم اعلام کرده است
وی عنوان کرد: “لازم است همه مسئولان اهمیت آموزی آموزش همگانی را دانسته و برای رفع بی‌سوادی برنامه داشته باشند”.
میزان بیسوادان درکردستان
معاون سواد آموزی آموزش وپرورش استان کردستان اعلام کرد : درسرشماری سال ۹۵ در استان کردستان در رده سنی ۱۰ تا ۴۹ سال ۸۲ هزار و ۲۵۰ نفر بی‌سواد هستند.
همچنین معاون سوادآموزی اداره کل اموزش و پروش استان اصفهان گفت که ۱۰۲ هزار نفر بی سواد مطلق در رنج سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در اصفهان زندگی می‌کنند
رمضان یوسفی درسنندج اعلام کرد : بر اساس سرشماری سال گذشته ۸۲ هزار و ۲۵۰ نفر در استان بی‌سوادند
یوسفی اعلام کرد: “دوسوم بی‌سوادان استان را بانوان تشکیل می‌دهند که با توجه به اینکه مادر آگاه، فرزند آگاه را تحویل جامعه خواهد داد برازنده استان کردستان نیست که دوسوم بانوان آن بی‌سواد باشند”
معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پروش استان اصفهان گفت : «۱۰۲ هزار بی‌سواد مطلق در اصفهان وجود دارد»
آری ؛ اینها گزارشاتی است که ازسوی ارگانهای دولتی و سرشماری وآمار کشور داده میشود درکشوری که ثروتهایش بیشمار است و در آمد سالانه آن ازنفت و منابع طبیعی سرشار میباشد اما آموزش وپرورش آن دراین نقطه است که هنوز باید دراستان اصفهان ۱۰۲هزار بیسواد مطلق داشته باشیم ؛ یا اینکه دراستان کردستان دوسوم بانوان بیسوادباشند
اینهاهمه شاخصهایی است که باید دراین کشور تغییری بنیادین در پهنه آموزش وپرورش ایجادشود .
آمار بیسوادی در شهرها و استانهای ایران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید