آقای رضا مازندرانی شکنجه های اعمال شده روی خود را ؛درزندانهای قرون وسطایی توضیح میدهد

0
1667

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۳۰-آقای رضا مازندرانی شکنجه های اعمال شده روی خود را ؛درزندانهای قرون وسطایی توضیح میدهد

آقای رضا مازندرانی شکنجه های اعمال شده روی خود را ؛درزندانهای قرون وسطایی توضیح میدهد

آثار شکنجه رضا مازندرانی  توسط اطلاعات به علت  سخنان جنجالی که در یک کلیپ ضبط شده  داشت

شکنجه افسار گسیخته در زندانها توسط وزارت اطلاعات

کلیپی که مشاهده میکنید توسط آقای رضا مازندرانی پر شده است

این هموطن عزیز توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار داشته

آقای مازندرانی خودش شیوه شکنجه شدن و رفتارهایی که با ایشان شده است را توضیح میدهد

همچنان یکی ازشکنجه هایی که  توسط بازجوها وشکنجه گران در زندانهای  قرون وسطایی رژیم ایران  اعمال میشود توهین و فحش دادن به زندانی است که در زندانهای ایران بسیار رایج است .

شایان ذکر است که درپی دستگیری های زیادی که پس از اعتراضات سراسری درایران صورت گرفته است

مجددا کهریزک های سال ۸۸ برای مردم تداعی شده است

تاکنون اسامی تعدادی  از کسانیکه در زندانها شکنجه شده و کشته شده اند علنی شده است

شهیدانی مانند سینا قنبری ؛ حسن ترکاشوند ؛‌محسن عادلی ؛ آریا روزبهی ؛ مریم جعفری

شکنجه یکی ازشیوه های رژیم های دیکتاتوری است که سرنوشت جز سقوط در انتظار آنان نیست .

آقای رضا مازندرانی شکنجه های اعمال شده روی خود را ؛درزندانهای قرون وسطایی توضیح میدهد

آقای رضا مازندرانی شکنجه های اعمال شده روی خود را ؛درزندانهای قرون وسطایی توضیح میدهد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید