آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی بر پیروان عیسی مسیح (ع) در سراسر جهان، را مبارک باد !

0
775
آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی
آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی بر پیروان عیسی مسیح (ع) در سراسر جهان، را مبارک باد !

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۰-آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی بر پیروان عیسی مسیح (ع) در سراسر جهان، را مبارک باد !

آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی بر پیروان عیسی مسیح (ع) در سراسر جهان، را مبارک باد !

مسیح گفت : «هیچ عشقی بزرگتر از این نیست که برای دیگران زندگی خود را بپردازیم».

درود بر مریم عذرا ‌در شبی تیره و ظلماتی ؛ کلمه عشق و امید، پیام شورش بر ظلم و تزویر و نغمه روشنایی و آزادی ـ را به جهان هدیه کرد.

تبریک به همه کسانیکه به زشتیها تن نمیدهند و نداده اند و همواره برای دنیای بهتری می جنگند .

مسیح آمد که پناه فقیران و ضعیفان باشد او صدای ستم دیدگان و نور چشمانشان شد . نور عسیی بن مردم بر تاریکی وجود زجردیدگان روشنایی بخشید ؛ وکلامش قدرتی داشت که بر ظلم و تباهی شورید .

مسیح راز زندگی والاتر را در پرداخت به دیگران معنا کرد و گفت: «هر چه بیشتر به دیگران خدمت کنید، بزرگتر خواهیـد بود، زیـرا بزرگـی در خدمت کـردن است».

آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی بر پیروان عیسی مسیح (ع) در سراسر جهان، را مبارک باد !

باالهام از عیسی بن مریم  (ع ) برای همه مسیحیان جهان به ویژه هموطنان مسیحی درایران زمین برعلیه ظلم وستم برمیشوریم

وصبح روشن و مسیحایی را به وطن دربند خواهیم آورد.

آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی بر پیروان عیسی مسیح (ع) در سراسر جهان، را مبارک باد !

مسیح گفت : «هیچ عشقی بزرگتر از این نیست که برای دیگران زندگی خود را بپردازیم».

درود بر مریم عذرا ‌در شبی تیره و ظلماتی ؛ کلمه عشق و امید، پیام شورش بر ظلم و تزویر و نغمه روشنایی و آزادی ـ را به جهان هدیه کرد.

تبریک به همه کسانیکه به زشتیها تن نمیدهند و نداده اند و همواره برای دنیای بهتری می جنگند .

مسیح آمد که پناه فقیران و ضعیفان باشد او صدای ستم دیدگان و نور چشمانشان شد . نور عسیی بن مردم بر تاریکی وجود زجردیدگان روشنایی بخشید ؛ وکلامش قدرتی داشت که بر ظلم و تباهی شورید .

مسیح راز زندگی والاتر را در پرداخت به دیگران معنا کرد و گفت: «هر چه بیشتر به دیگران خدمت کنید، بزرگتر خواهیـد بود، زیـرا بزرگـی در خدمت کـردن است».

آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی بر پیروان عیسی مسیح (ع) در سراسر جهان، را مبارک باد !

باالهام از عیسی بن مریم  (ع ) برای همه مسیحیان جهان به ویژه هموطنان مسیحی درایران زمین برعلیه ظلم وستم برمیشوریم

وصبح روشن و مسیحایی را به وطن دربند خواهیم آورد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید