آغاز دورجدید تجمعات دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به دریافت شهریه

0
643
آغاز دورجدید تجمعات دانشجویان دانشگاه تهران
آغاز دورجدید تجمعات دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به دریافت شهریه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۶/۶-آغاز دورجدید تجمعات دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به دریافت شهریه

و با شروع انتخاب واحد و ثبت نام دانشجویان ارشد بعضی از دانشجویان که اقدام به گذراندن واحدهای جبرانی دروس خود کرده بودند با پیغام عدم امکان ثبت‌نام و نیاز به تسویه حساب بابت گذراندن دروس جبرانی مواجه شده‌اند.
درحالیکه قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات درمصاحبه خود با ایسنا تاکید کرد:«براساس قوانین مصوب هیچ دانشگاه دولتی حق ندارد از دانشجویان دوره‌ی روزانه چه برای دروس جبرانی یا دروس اصلی شهریه‌ای دریافت کند.»
همچنین درماده ۹ آیین نامه ی آموزشی دوره ی کارشناسی ارشد ناپیوسته درتاریخ ۱۰-۸-۹۴ دریافت وجه برای دروس جبرانی ارائه شده و به امضای وزیر علوم رسیده است!
اما سوال این است که نمایندگان مجلس که ادعا می کنند نمایندگان مردم هستند و درمرجع قانونگذاری کشور می باشند چطور خبرندارند و هیچ اقدامی نکرده اند؟

ماده ۹ آیین‌نامه‌ی آموزشی دوره‌ی کارشناسی ارشد ناپیوسته:
«تعداد واحد های دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر ۱۲ واحد است.
تبصره ۱: کسب نمره قبولی ۱۲ در دروس جبرانی الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی‌شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیئت امناء موسسه (دانشگاه) از دانشجو دریافت می‌شود.»

این اقدام دانشگاه برای دریافت وجه مضاعف از دانشجویان در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی موجود روزگار سخت دانشجویان را از پیش نیز سخت‌تر کرده و باعث بروز مشکلات فراوان برای تعداد زیادی از دانشجویان شده‌است.

سوال؟
چطور دانشکده‌ای مانند مطالعات جهان و برخی رشته‌های شناور در دانشگاه تهران که مطلقا رشته‌ی دوره‌ی کارشناسی ندارند نیز از قاعده‌ی دریافت این وجوه غیرمنطقی مستثنی نیست.

به همین جهت دانشجویان در اعتراض به این حق کشی ها از روز سوم شهریور ماه سال جاری در کوی دانشگاه تجمع خود را شروع کرده و در روز پنجم شهریور نیز درمقابل ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه و کتابخانه مرکزی شکل گرفت.
دانشجویان اعلام کرده اند که به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
شایان ذکر است که دریافت شهریه از دانشجویان در دانشگاه های دولتی یکی از مطالبات دانشجویان است که درطی سال گذشته تجمعات و اعتراضات گسترده ای را در پی داشته است.

آغاز دورجدید تجمعات دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به دریافت شهریه
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید