آخوندمجتبی عبدخدایی به اصطلاح استاددانشگاه علامه اگردختران دانشجومقنعه شان عقب باشدبه کلاس راه نمیدهد

0
428
آخوندمجتبی عبدخدایی به اصطلاح استاددانشگاه علامه
آخوندمجتبی عبدخدایی به اصطلاح استاددانشگاه علامه اگردختران دانشجومقنعه شان عقب باشدبه کلاس راه نمیدهد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۱۹-آخوندمجتبی عبدخدایی به اصطلاح استاددانشگاه علامه اگردختران دانشجومقنعه شان عقب باشدبه کلاس راه نمیدهد
آخوندمجتبی عبدخدایی به اصطلاح استاددانشگاه علامه اگردختران دانشجومقنعه شان عقب باشدبه کلاس راه نمیدهد
آخوندمجتبی عبدخدایی که بعنوان استاد دانشگاه در دانشگاه علامه خودش را جازده شرط حضور درکلاسهای درس را داشتن حجاب کامل برای دانشجویان دختر اعلام کرده است .
اگر دانشجویی مقنعه اش عقب باشد اجازه حضور درکلاس را ندارد و از کلاس بیرون می شود.
این شرایط درحالی است که در ورود دانشجویان به دانشگاه حراست دانشگاه همه دختران را چک وکنترل میکند که طبق خواسته آخوند عبدخدایی باشد.

آخوند مجتبی عبدخدایی عضو هیئت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی است.

حقوق برابر برای زنان

زهی بیشرمی کسی که به اسم استاد؛ تدریس علوم سیاسی می کند قبل ازهمه باید به عقاید انسانها احترام بگذارد که باهر شکل وظاهری که می خواهند وارد کلاس شوند ونه اینکه طبق خواسته به اصطلاح استاد کلاس
تفتیش عقاید آشکار؛ تبعیض جنسیت آشکار؛
زن ستیزی ویژگی نظام حاکم برایران است.

 حجاب اجباری یعنی زن ستیزی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید