آخرین وضعیت زندانی سیاسی گلرخ ایرایی

0
724
آخرین وضعیت زندانی سیاسی گلرخ ایرایی
آخرین وضعیت زندانی سیاسی گلرخ ایرایی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱/۵-آخرین وضعیت زندانی سیاسی گلرخ ایرایی

پس از قریب به ۵۰ روز اعتصاب غذا؛ وضعیت جسمی زندانی سیاسی گلرخ ایرایی رو به وخامت گذاشته است. آخرین خبرها حاکی است که وی ۲۰ کیلو وزن کم کرده و بر اثر فشارهای اعتصاب غذا؛ دچار مشکلات و نارسایی هایی در کارکرد کلیه هایش شده است. پاهای این زندانی بشدت ورم کرده و از مشکلات جدی جسمانی رنج می برد.

بیشتر بدانیم:
گفتنی است که گلرخ ایرایی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین بعلت جابجا شدن از این زندان به زندان قرچک ورامین
در اعتراض به این جابجایی دست به اعتصاب غذا زد و اعلام کرد که تا بازگشت به زندان اوین به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.
اکنون درنزدیک به ۵۰ روز اعتصاب غذا شرایط او هرروز وخیم تر شده است .

انتقال وحشیانه آتنا و گلرخ به بند دیگری در قرچک

بر اساس گزارشهای رسیده؛ زندانی سیاسی آتنا دائمی در تماس تلفنی امروز خود با خانواده خبر از این داد که مسئولین زندان قرچک ورامین قصد انتقال وی و گلرخ ابراهیمی به بند مادران را داشته اند. پرسنل زندان قرچک ورامین وارد اتاق این دو زندانی سیاسی شده و تلاش کردند با توهین و تحقیر آنها را به بند مادران منتقل کنند. اما آتنا و گلرخ با اعتراض مانع شده و گفتند که تا روشن شدن دلیل تبعیدشان به قرچک ورامین به داخل بند نخواهند رفت.
در نهایت درروز ۲۱ اسفند ماه؛ مامورین گارد ؛وارد قرنطینه شده و پس از تهدید؛ ایجاد فضای رعب و وحشت و توهین کشان کشان این دو زندانی را به بند مادران منتقل کردند.

مامورین گارد زندان قرچک زندانیان سیاسی آتنا دا ئمی و گلرخ ایرایی را باضرب وشتم به بند مادران بردند.
شایان ذکر است که عفو بین الملل هشدارداده و خواهان آزادی هرچه سریعتر گلرخ ایرایی و آتنا دائمی شده است.

آخرین وضعیت زندانی سیاسی گلرخ ایرایی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید