علت افزایش افسردگی و اضطراب بین دانشجویان چیست؟

0
693
علت افزایش افسردگی و اضطراب بین دانشجویان چیست؟
علت افزایش افسردگی و اضطراب بین دانشجویان چیست؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۱۲-علت افزایش افسردگی و اضطراب بین دانشجویان چیست؟

محمد نوری سرپرست مرکزمشاوره دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه بهشتی اعلام کرد:

متاسفانه اختلالاتی همچون افسردگی و اضطراب در بین دانشجویان زیاد شده و در همین راستا در پی برقراری تعاملات بیشتری بین مشاوران مرکز با اساتید دانشکده ها هستیم تا با شناسایی دانشجویان دارای مسائل و مشکلات تحصیلی و عاطفی در همان مراحل اولیه بتوان برای حل آن چاره اندیشی کرد.
او ادامه داد:
افسردگی علل متعددی دارد ولی درباره دانشجویان، تصور غلط نسبت به محیط دانشگاه، عدم برآورده شدن نیازهایشان در دانشگاه،مشکلات ارتباطی و عاطفی، نگرانی بابت آینده شغلی، سختی امتحانات و افت تحصیلی، اضطراب، استرس و نگرانی بابت مشروط و اخراج شدن و برخی موارد دیگر می تواند عاملی برای ایجاد افسردگی باشد.
وی به افت تحصیلی و اضطراب و افسردگی به دنبال ورود به سوء مصرف مواد مخدر اشاره کرد.

شایان ذکر است که اینها گفته های سرپرست مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی است.

اما واقعیت چیست؟
واقعیت این است که حاکمیت و نظام  ضد انسانی حاکم بر ایران بدلیل عدم برنامه ریزی درست و فقدان ساختارهای صحیح آموزش و اجتماعی وسیاسی باعث و بانی همه این ظلمی است که بر نسل جوان تحمیل شده است.
دانشجویانی که با هزاران امید و آرزو وارد صحنه علمی و آموزشی می شوند اما نه تنها هیچ آینده ای ندارند بلکه با ورود به دانشگاه
با انبوهی محدودیت و تضاد روبرو هستند
هزینه های سنگین تحصیل
دانشگاه هایی که پراز بسیجی است
امکان هیچ نوع اعتراض دربرابر تبعیضی که بر دانشگاه حاکم است ندارند
نداشتن محل مناسب استقرار
و خوابگاه های مناسب
و ازهمه مهمتر بی آیندگی
علت فرار مغزها از ایران چیست؟
نداشتن آینده و بی برنامگی
اما شایان ذکر است که دانشجویان تسلیم ناپذیر ایرانی در جریان قیام های دیماه نشان دادند که علت تمامی این نگرانیها و اضطراب رژیم دانش کش و واپسگرای حاکم است که دانشجویان درشعار دیماه خودشان اعلام کردند که دیگر کارش تمام است.
و اصول گرا و اصلاح طلب باید بداند که دیگه تمومه ماجرا

علت افزایش افسردگی و اضطراب بین دانشجویان چیست؟
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید