خودکشی یک دختر جوان اشنویه ای کرد

09 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/9:«روز سه شنبه7دی 95 یک دختر 18ساله کرد از اهالی اشنویه دست به خودکشی زد و متأسفانه جان باخت.
وی که سمیه رونما نام داشت از اهالی روستای ”پولیه“ از توابع شهرستان اشنویه بود که به علت فقرشدید اقتصادی و همچنین مشکلات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده وجان خود را از دست داد.
دخترجوان 18 ساله درروستای"پولیه" ازتوابع اشنویه با هویت"س.ر" به علت فقرشدید اقتصادی و همچنین مشکلات خانوادگی اقدام به خودکشی کرده وجان خود را از دست داد.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95