خودکشی یک زن جوان در دهگلان

04 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/4:«بنا به گزارشهای دریافتی پنجشنبه 3دی 95  زن جوان 18 ساله ساکن روستای سراب سرخ "سه راوسووره" ازتوابع دهگلان دراستان کردستان به علت مشکلات خانوادگی اقدام به خود کشی کرد وجان خود را ازدست داد.
لازم به ذکر است درهمین راستا طی روزهای اخیریک شهروند زن بوکانی اقدام به خود کشی کرد وجان خود را از دست داد.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95