خودکشی یک دختر جوان درارومیه

26 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/26:«روز پنجشنبه 25 آذر 95 یک دخترجوان ارومیه ای خود را از پل خیابان بهشتی این شهربه پائین پرت کرد ودردم جان خود را ازدست داد.
لازم به ذکر است اکثر خودکشی های در جوانان به دلیل فقر شدید و بیکاری و ناهنجاریهای اجتماعی است.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95