دستگیری بیش از ۳۰ دخترو پسر در میهمانی شبانه در مرکز تهران

24 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/24:«30دختر و پسر در یک مهمانی شبانه در یک سفره خانه در مرکز تهران بازداشت شدند.
ساعت 22 روز سه شنبه 23آذر ماموران پلیس امنیت تهران در جریان برگزاری یک میهمانی 30دختر و پسر را بازداشت کردند
 میانگین سنی افراد دستگیر شده بین 18تا 25 ساله بود ».

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95