یک بازیگر تئاتر به 99 ضربه شلاق محکوم شد

18 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/18:«قضاییه  حکومتی، یک بازیگر جوان تئاتر به نام پیام را به 99 ضربه شلاق محکوم کرد.
این حکم روز گذشته توسط دیوان عالی حکومتی نیز تأیید شد.
خاطر نشان می‌شود، سازمان ملل‌متحد پس از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق‌دره و ۹۹ ضربه شلاق برای ۳۵ دانشجو در قزوین در یک روز که توسط قضاییه  به اجرا در آمد، در بیانیه‌یی شلاق زدن در ایران را غیرانسانی، ظالمانه، تحقیر‌آمیز و خلاف قوانین بین‌المللی توصیف کرده و محکوم کرده بود.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95