دستگیری بیش از ۳۰ دخترو پسر در میهمانی شبانه در مرکز تهران   دانشجو آنلاین 95/9/24:«30دختر و پسر در یک مهمانی شبانه در یک سفره خانه در مرکز تهران بازداشت شدند.
دستگیری ۵۴ جوان دریک جشن تولد در آبادان   دانشجو آنلاین 95/9/22:«54 جوان به اتهام شرکت در یک مهمانی در آبادان دستگیر شدند.
 یک بازیگر تئاتر به 99 ضربه شلاق محکوم شد   دانشجو آنلاین 95/9/18:«قضاییه حکومتی، یک بازیگر جوان تئاتر به نام پیام را به 99 ضربه شلاق محکوم کرد.این حکم روز گذشته توسط دیوان عالی حکومتی نیز تأیید شد.