پاداش مردی ثروتمند به دختری دست فروش   دانشجو آنلاین 94/10/9 :« خانم “جنیفر واسیلاکوز” کنار جاده غرفه ای راه اندازی کرد تا با فروش آب و تنقلات بتواند
عوارض و خطرات تاتو   دانشجو آنلاین 94/10/7 :« سوزن تاتو وارد خون میشود بنابراین اگر برای بیش از یک نفر استفاده شود
14 توصیۀ بسیار زیبا از "پیکاسو" برای آرامسازی   دانشجو آنلاین 94/10/7 :« 14 توصیۀ بسیار زیبا از "پیکاسو" برای آرامسازی