تحقیر جوانان دستگیر شده در روز چهارشنبه سوری در مشهد   دانشجو آنلاین 95/12/26:«نیروی انتظامی در مشهد 80تن از جوانان دستگیر شده روز چهارشنبه‌سوری را به‌عنوان تحقیر و تنبیه در شهر گرداندند و مجبورشان کردند که با جارو تمام خیابانها را جارو کنند. این اقدام یک اقدام ضد شادی و ضد مردمی این ایادیست که به شدت مورد انزجار عموم مردم…
200تن از جوانان سمنان و پردیس در یک مهمانی در جشن چهارشنبه سوری دستگیر شدند   دانشجو آنلاین 95/12/25:«200تن از جوانان در شب جشن چهارشنبه سوری در سمنان و پردیس توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدندروح الامین قاسمی از نیروی انتظامی در استان سمنان گفت 75 جوان در شب چهارشنبه‌سوری دستگیر و ۵۰۰هزار عدد مواد محترقه کم خطر و پرخطر نیز کشف کرده‌اند.
حرفهای یک جوان معترض به سران کشور  ایران   دانشجو آنلاین 95/12/24:«یک جوان عاصی از وضعیت جامعه کلیپی منتشر کرده است که برآمده از درد و رنج همه مردم ایران را نشان میدهد.این جوان در بخشی از سخنانش میگوید:خامنه ای، آقای روحانی، احمدی نژاد، خاتمی گور پدر همه شما....

صفحه1 از9