اجرای توافق جدید تخلیقه شهروندان درحلب

28 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/28:«الجزیره روز یکشنبه 28آذر گزارش داد «امروز اجرای توافق جدید تخلیه شهروندان شامل مناطق مضایا و الزبدانی آغاز شد که به هزار و صد و پنجاه تن اجازه می‌دهد در مقابل تخلیه مناطق تحت کنترل اسد در کفریا و فوعه در مرحله نخست از حلب خارج بشوند.
این منبع افزود 25 اتوبوس از حلب به سوی کفریا و فوعه در حومه ادلب به راه افتاده‌اند تا عملیات تخلیه آنجا آغاز بشود. اتوبوسهایی نیز که شهروندان را از محلات حلب شرقی تخلیه خواهند کرد هم‌اکنون رسیده‌اند.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95