اهداء جایزه ساخاروف 2016 به دو دختر کرد ایزدی

25 آذر 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/9/25:«پارلمان اروپا جایزه ساخاروف2016 را به دو دخترکرد ایزدی آزاد شده ازدست داعش"نادیا مراد ولامیا حاجی بشار"اهداء کرد.
مارتین شولتس، رئیس پارلمان اروپا به‌هنگام اعطای جایزه گفت نادیا مراد و لامیا حاجی‌بشر دو زن جوان فوق‌العاده‌ای هستند که برای جامعه خود فداکارانه مبارزه کردند.
شولتس افزود آن‌ها قهرمان‌هایی هستند که با اقدامات خود وظایف اروپا را یادآوری کردند.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95