استاد علوم سیاسی دانشگاه امارات: پیروزی ترامپ زلزلةی در صحنه سیاسی

26 آبان 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/8/26 :«عبد الخالق عبدالله استاد علوم سیاسی دانشگاه امارات پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را ”زلزله‌یی“ توصیف کرد که صحنه سیاسی آمریکا و نظام سیاسی جهان را درهم کوبید.
در مورد برخورد کشورهای خلیج با ترامپ… عبدالخالق عبدالله توضیح داد ”کشورهای خلیج‌فارس در 60سال گذشته با 12رئیس‌جمهور، با مثبتها و منفیهایشان، کار کرده‌اند و نحوه برخورد با وی را می‌دانند.
وی که با ”الخلیج آنلاین“ مصاحبه می‌کرد افزود: ”در کشورهای خلیج‌فارس این احساس وجود دارد که محک همکاری با ترامپ همان‌طور که با نفر قبلی او ”اوباما“ هم بود نزدیکی و دوری وی از حکومت ایران است و ترامپ هرچه به حکومت ایران نزدیک شود از کشورهای خلیج‌فارس دور خواهد شد.“»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95