خودکشی یک دانشجوی بروجردی در خوابگاه

19 دی 1395 - 

دانشجو آنلاین 95/10/19:«یک دانشجوی 18 ساله دختر از دانشگاه فردوسی مشهد خودکشی کرد
دانشجوی دختر ترم  اول دانشگاه فردوسی مشهد رشته فیزیک نیمه شب جمعه گذشته به دلیل نامعلومی دچار حالت تهوع شد و هنگام انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد
 قاضی پرونده گفت:  با پیدا شدن نوعی پودر در کنار تخت وی درخوابگاه، احتمال خودکشی نیز متصور شد.
وی گفت: این در حالی است که هنوز هیچ گونه انگیزه قوی برای اقدام به خودکشی این دانشجوی اهل بروجرد مشخص نشده و گوشی تلفن همراه او نیز برای بازبینی به کارشناسان جنایی تحویل شده است.»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

 https://telegram.me/DaneshjoOnline95